@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt ve Aidat Bedelleri 2023
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üye Kayıt ve Aidatlarına zam geldi.
2023 yılı Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıt ve yıllık aidatları 1001 TL'ye yükseltildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan açıklamada "29/12/2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca; asgari ücret, 01/01/2023–31/12/2023 tarihleri arasında günlük brüt 333,60 -TL (üçyüz otuz üç lira altmış kuruş) olarak belirlenmiştir.
Buna göre, asgari ücret 01/01/2023- 31/12/2023 tarihleri arasında aylık brüt 10.008.00.- TL olacaktır.
Kayıt Ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2023 – 31/12/2023 dönemini kapsayacak uygulama esasları ilgili yönetmelik hükümlerine göre Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup; yazımız ekinde gönderilmektedir."

TESK tarafından belirlenen ücretler;

Kaynak : TESK - 31.12.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.