@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Es Selam - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
Es-Selâm (c.c.) السلام celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”
Mutluluk membaı , Kurtuluşun eşsiz benzersiz kaynağı
Kullarını selamete çıkaran, kıyamet günü mümin kullarını azaptan koruyan ve cennette kullarına selam veren.

Allah'ın 99 isimlerinden biri olan Es-Selam, 'selamete çıkartan, selametten olan' ve 'kullarına cennetten selam veren' anlamlarını taşır. Esenlik ve ferahlık anlamına da gelen isim, insanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğin anahtarıdır.
Her çeşit sıkıntı ve musibetlerde, hadiselerde salim, selamette kalan, her türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran, dertten, afet ve beladan, ayıptan, kusurdan koruyan, engelleyen 
Gerek dünyada, gerek ahirette tehlike içine düşen kullarını, isterse selamete çıkaran, her türlü selametin sahibi ancak Allah olduğu gibi, istediğini selamete erdirecek olan da ancak Allahu Teala’dır.
Her çeşit afet ve kötü hadiselerden salim kalan ve etkilenmeyen, kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, bahtiyar kullarına lütuf ve kereminde bulunan demektir. Güven ve huzur içinde yaşatan. 
Müslümanların birbirlerine verdikleri selamdaki 'selamun aleyküm' sözü, Es-Selam isminin uygulama biçimidir. Selam vermek sünnetken, almak farz kılınmıştır. Bu bakımdan, 'selamun aleykum' diyerek sünneti yerine getiren birine karşılık, 'aleykum selam' deyip farzın yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

Kuran-Kerim'de Selam

Kuran-ı Kerim'in 40 farklı yerinde es-selam sözcüğüne rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları ; 

Nisa suresi 86. ayet
وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦
Ve izâ huyyîtum bi tahıyyetin fe hayyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ. İnnallâhe kâne alâ kulli şey’in hasîbâ(hasîben).
Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Muhakkak ki Allah, her şeyi en iyi hesap edendir.

Nisa suresi 94. ayet

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ darabtum fî sebîlillâhi fe tebeyyenû ve lâ tekûlû li men elkâ ileykumus selâme leste mu’minâ(mu’minen), tebtegûne aradal hayâtid dunyâ, fe indallâhi megânimu kesîrah(kesîratun). Kezâlike kuntum min kablu fe mennallâhu aleykum fe tebeyyenû. İnnallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ(habîran).
Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır: Melik, Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir’dir. Eşsiz yüce olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesindedir, aşkındır. (Haşr 59:23)

Allah, İbrahim Suresi'nde, "İman edip sâlih ameller yapanlar, altlarından ırmaklar akan cennetlere konulur ve orada Rablerinin izniyle sonsuza dek kalırlar. Birbirlerine olan iyi dilek ve temennilerini ise Selâm size!" şeklinde buyurmuştur.

Allah Nisa Suresi'nde, "Size bir selâm verildiğinde, onu daha güzeliyle, hiç değilse aynısıyla alın. Unutmayın ki Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır" buyurmuştur.

Allah-u Teala, Kuran-ı Kerim Yasin Suresinde “Selâmün kavlen min Rabbi’r-Rahim” buyurmuştur. Anlamı ise "Cennet ehline Rahim olan Rab’den doğrudan doğruya söylenen bir selam vardır."

“Rableri Katında onlara Daru’s Selâm (Cennet) vardır. Ve işledikleri iyi ameller sebebiyle O, onların dostudur.” (Enam Suresi 127. Âyet Meali)

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzab Sûresi 56. Ayet Meali)

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.” (Nur Sûresi 27. Ayet Meali)

“Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” (Furkan Suresi 63. Ayet Meali)

Allah’ın Selam olmasının beş anlamı vardır;
1- Es-Selâm olan Allah mutluluğun ve esenliğin kaynağıdır. Yani mutlu olmak isteyen es-Selâm olan Allah’a yönelsin.
2- Zatı her tür kusur ve noksandan selim olan demektir.
3- Yaratışında anlamsızlık ve amaçsızlık bulunmayan demektir.
4- Dünyada selamet ve huzur içinde yaşatma gücü elinde olan demektir.
5- Ahirette ebedi saadet yurduna ulaştıracak olan demektir

Hadislerde Selam Vermenin Önemi
 • Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
  Allah, Hz. Adem (a.s)'i yarattıktan sonra ona, "Git şu oturmakta olan meleklere selâm ver ve senin selâmına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle; çünkü senin ve senin çocuklarının selâmı o olacaktır" buyurmuştur. Hz. Adem Allah'ın bu emri üzerine meleklere, "Es-Selâmu aleyküm" der. Melekler ise ona karşılık, "Es-Selâmu aleyke ve rahmetullâh" derler. (Buhârî, Müslim) Bu hadisten anladığımız üzere yapılan bir iyiliğin karşılığını ondan fazlasıyla vermek çok makbuldür.
 • Resulullah (S.A.S.) buyurdu ki;  Allahü Teâlâya yemin ederim ki, mümin olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size Bildireceğim şu amelle birbirinizi seversiniz ancak: Aranızda selamı yayınız!
 • Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: – İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? Resûl-i Ekrem: “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” buyurdu. (Buhârî, Îmân 20; İsti‘zân 9)
 • Resulullah (S.A.S.) buyurdu ki;   “Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizi, Kıyamet 42)
Es Selam ismi Şerifinin Faziletleri
 • Felaket ve buhranlı zamanlarda, bela ve müsibet anlarında her türlü selametin sahibi, bağışlayanı, feraha çıkaranı yalnız Allah’dır. Allahu Teala, merhametlidir, Kadir’dir, kuvvetlidir, her işi hikmetlidir. Allah’ın yardımından ve merhametinden asla ümit kesilmez. Bu gibi durumlarda daima sabır içinde olmalı ve Sabr-ı Cemil davranmalıdır. Cenab-ı Hakk’ın Es-Selâm ism-i şerifine müracat edilmelidir.
 • Es-Selâm ismi şerifini devamlı okuyan kimse, her türlü felaketten, her türlü afet ve beladan güvende olur.
 • Es-Selâm ismi şerifini devamlı okuyan kimse, Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimin zulmünden kurtulur, koruma altına alınmış olur.
 • Her namazın arkasından “Ya Selam” isminin zikrine devam eden kimseyi Yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her türlü zulümden, kötülüklerden korur.
 • Bir hastaya her gün (131) kere “Ya Selam” okunsa Allah’ın izni ile şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalardan korunur. Bu miktara devam eden kimse Kalb-i selime kavuşur.
 • Her gün 131 kere “Ya Selâm celle celâlühû” zikrine devam eden kimse görünür, görünmez her türlü kazalardan korunur.
 • Cuma ezanı okunurken “Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selâmün kavlen min Rabbi’n-Rahîm ” okuyup ardından 17161 kere “Ya Selâm” ism-i şerifini zikredenin dileği en kısa zamanda gerçekleşir.
 • Ruh ve sinir hastalarına, her gün 131 kere “Ya Kuddûs, Ya Selâm celle celâlühû” okunursa en kısa zamanda sıhhat bulur, iyileşir.
 • “Ya Selâm celle celâlühû” 131 zikrine devam eden kimse bekâr ise en kısa zamanda evlenir, evli ise ömür boyu mutlu olur.
 • Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde "Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun" (Tirmizî) buyurmuştur.
Derleme @erolkaranet - 20.12.2022

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.