@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Dilekçe Örnekleri İle İcra Dosyasına Haciz Koymak
Artık borçlulardan borcu tahsil edebilmek neredeyse zorlaştı. Çok iyi düşünmek ve çok iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor.
Alacaklının ya da vekilinin sıkça düşündüğü sorulardan biri ve en önemlisi “acaba borçlu başka nereden alacaklı olabilir ?” 
Bir borçlu muhakkak ki hep borç içinde değildir. Sıkça duyarız “falanca da alacaklarımı alayım sizin borcu ödeyeceğim” veya “ben de alacağımı alamıyorum ki size ödeme yapayım” ve bunun benzeri sözleri…
İşte bu duyduğunuzda borçluya şunu sorun. "Kimden alacağınız var.""Siz alamıyorsanız biz alalım." "Alacaklı olanın adı sanı yeri nedir"gibi.
Sorularla gerekli bilgiler edinerek borçlunuzun borçlusuna ulaşamaya çalışın. Ulaştığınızda ilk yapacağınız 89/1 haciz ihbarnamesi göndermektir. Ya borçlunuz borçlusunu icraya vermişse… O zaman o icra dairesini ve dosyasını tespit etmeye çalışın. Artık UYAP üzerinden buna ulaşmanız mümkün.
Ve borçlunuzun alacaklı olduğu dosyayı ve icra dairesini buldunuz diyelim.
Ne yapacaksınız
1 - Hemen ilgili icra dairesine talimat gönderiyorsunuz.
Borçlunuzun alacaklı olarak gözüktüğü icra dairesine hitaben , 

“ Borçlunun sizde bulunan ............ esas sayılı dosyasında ki alacakları üzerine borca yeter miktar kadar haciz konulması, talebini içeren bir müzekkere göndertebilirsiniz.

İşte o Talep örneği

T.C.
0.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: ……… / ………….E

0. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


İLGİ : Nezdinizde bulunan  ………. / ……….. Es. Sayılı dosyanız.

Alacaklı :………………………………… 
Tc nosu
Vekili :Av. ………………………………
Adresi : ………………………………….


Borçlu : Adı soyadı – kimlik bilgileri – Tc nosu
Borç Miktarı : ……………. TL


Yukarıda adı yazılı borçlu, Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen dosyasında alacaklıdır. Mevcut dosyaya haciz konularak dosyaya gelecek olan paraların borç miktarı dikkate alınarak Müdürlüğümüz ………../………….. Es. Sayılı dosyamıza gönderilmesine; dosyanız alacaklısına ve vekiline haricen ödeme yapılmaması için dosyanız borçlusuna muhtıra gönderilmesine karar verilmiştir.


Karar gereğince işlem yapılması ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur. …/…./2009

İcra Müdürü.


Müzekkere örneği

T.C.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: ………../…………E


MUHTIRA

BORÇLU: Adı soyadı – kimlik bilgileri – Tc nosu
Adresi : ……………….

Alacaklı …………………………. Vekili Av. ……………………….., tarafından aleyhinize yapılan icra takip dosyasındaki alacağın üzerine ……………… x İcra Müdürlüğünün ………/………… Es. Sayılı dosyası ile haciz konulmuş olup, dosyanız alacaklısına ve vekiline her hangi bir ödemede bulunmamanız; ödeme yapıldığı takdirde borçtan mahsup edilmeyeceği, yapılacak ödemelerin ……………/ …………. Es. Sayılı dosyasına yapılması gerektiği bilgilerinize rica olunur…tarih

İcra Müdür Yrd.


2 – Diyelim ki, borçlunuzun borçlusu sizin borçlunuza icra dairesi harici ödeme yapma ihtimali var. O zaman icra dairesi yerine o dosyadan 3. şahsın TC nosu ile adresini tespit ediyorsunuz. ve elde ettiğiniz adres(lere) 89/1 Birinci haciz İhbarnamesi gönderiyorsunuz.

@erolkaranet - 02.04.2014
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.