@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Cürüm Sebebiyle Boşanma İstemli Dilekçe Örneği
Cürüm Sebebiyle Boşanma İstemi

........................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLİ :.............

DAVALI :.............

KONU : Cürüm Sebebiyle Boşanma İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilemiz davalı ile 15 yıldan bu yana evlidir. Müşterek evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları .......İli,....... İlçesi, ....... Mahallesi, .......Cilt No,....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır.

2-Davalı, ....... tarihli bir ...............................olayına karışmıştır. ....... Asliye Ceza Mahkemesi' nde yapılan yargılama neticesinde davalıya ....... tarih ....... Esas ve ....... Karar numarası ile ....... hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuç vermemiş ve yerel mahkemenin kararı yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştır.

3-Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı cürüm nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilemiz hiç alışık olmadığı bu durum nedeni ile kimsenin yüzüne bakamaz olmuştur.

4-Müvekkilemizin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.m.131 ve sair mevzuat.

KANITLAR :

Nüfus kaydı, Ceza Mahkemesi'nden verilen kesinleşme şerhli mahkeme ilamı, tanıklar, diğer kanıtlar.

İSTEM SONUCU :

Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin cürüm işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 15.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.