@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Camilerin Ticarethane Görülmesinin Nedeni..
"Camiler ibadethane midir ticarethane midir" tartışması birilerinin bu olaya net olarak son vermesine kadar tartışılacaktır. Ve yılda en az bir kaç kez konu gündeme gelecektir. Soru ise aynı olacak. "Camiler Ticarethane midir ?" Bunu en aptal birine sorsanız "Cami ticarethane olur mu" diye tersleneceğiniz bir cevap alırsınız..

Camiler ibadethanedir. Kamu Malıdır. Ve camilerin aydınlanma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca karşılanır da cemaatin kış aylarında üşüyeceği, yaz aylarında terleyeceği kimsenin aklına gelmemiş ki, ısınma faturalarının devletçe karşılanmadığı, cemaatin vereceği sadakalar üzerinden karşılanması gerektiği belirtilir. Bununla birlikte camileri ibadethane değil de ticarethane sayan bir kör zihniyetin varlığı da burada önünüze çıkmaktadır. Bunun yanı sıra su ve ısınma faturaları camilere ticarethane sınıfı üzerinden düzenlenmektedir.
Kurumların kapılarını aşındıran ve camilerin ticarethane olmadığını söyleyen cami görevlileri de , yüzlerine kapanan kapılardan geri dönmek zorunda kalıyor.Nedeni ise "Mevzuat Böyle"
Devlet, tüm resmi kurumların elektrik, su, ısıtma, soğutma gibi genel giderlerini karşılarken bir kamu kuruluşu olan camilerin ısıtma giderlerini karşılamamasını anlamsız kalmaktadır.

Camiler Ticarethane Statüsünden Çıkartılmalıdır, Ancak..
Bugün camilerin bir çoğunda yer alan çay ocakları, kütüphaneler, tuvaletler birer ticarethanedir. Bunu da kabul etmek gerekir. İşte bu durumda camiler yapılırken ya da mevcut camilerde ilave tesisat ve sayaçlarla bu ayrımın yapılması da gerekir. Cami lojmanları da cami görevlilerinin barındığı yerlerden olup bu bölümlere ait aydınlatma, su ve atık su, ısıtma sistemlerinin de camilerden müstakil olarak düzenlenmesi gerekir. Sadece caminin ibadethane vasfının öne çıkartılması diğer kısımlarının faturalandırılmasında kişilere özel bir abonelik sistemin kurulması gerekir.

'Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EFDK) belirlenen “dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasların Mesken Abone Grubu başlıklı 4/7! maddesinde ibadethanelerin 27/07/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete de yayımlayarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır." düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen bir çok Elektirik Kurumunun keyfiyetten bu kısımları ticarethaneden sayması yanlıştır ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir. EPDK'nın bu maddesi gereğince de camilerin elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin mesken abone grubuna dahil edilmesi de gerekmektedir.

Camilerde Aydınlatma İsrafı da Patladı.
Elektrik Piyasası Kanunu‘nun Geçici 6. Maddesinin 3. Fıkrasında “toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” ifadesi ile net bir şekilde belirtilmiştir.
Her ne kadar, aydınlatma gideri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılansa da, özellikle son yıllarda parlak ve rengarenk LED ışıklar, camilerin hem iç ve hem de dış cephesinin adeta ışıklarla bezenmesini de di,kkat çekmek istiyoruz. "Nasıl olsa devlet ödüyor" diyerek israfa çanak tutulması da hoş karşılanmıyor. Hatta bazı camilerde aydınlatma armatürlerini yöneten animasyon sistemlerin varlığı, bunların dikkate değer bir güç tüketimi o kadar yüksek elektrik faturasının gelmesi demektir. Tabi, bu durumda ışıklandırması bol cami ile tasarruflu aydınlatma kullanan camiler arasında haksızlığa neden olmaktadır. Bu sefer bu farkında bazı cami görevlilerince "ben de bolca ışıklandırma yapayım" anlayışına hakim olmaktadır. Bu sefer ister istemez değilse de keyfiyetten cami aydınlanmalarında gereksiz bir harcamanın varlığının da dikkate alınması gerekir. Sürekli tasarruf diyerek vaaz veren Diyanet'in bu konuda da uyarıda bulunması gerekir ki, enerji de tasarruf da her birey için önemli olduğu gibi kurumların da dikkat etmesi gereken davranıştır. Dini özel günler dışında camileri caf caflı ışıklarla boğmakta hoş değildir.

Sonuç olarak, cami ve bağlı müştemalatlarından ibadethane olarak ayrılan kısmının elektrik, ısınma, soğutma ve abdest alma alanlarının faturalarının devletçe, işletmeye verilmiş, ücret istenen tuvaletlerin, çay ocaklarının ve sair yerlerin faturalarının ticarethane olarak belirtilmesi, cami görevlilerinin kaldığı lojman denilen yerlerin tüm faturalarının da görevlilerin bizzat kendilerine fatura edilmesi akla ve mantığa daha uygundur. Bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Hazine ve Maliye Bakanlığının bir araya gelerek bu tartışmalara son verip, ibadethaneler için rahat bir nefes almasını sağlamaları gerekmez mi ?

@erolkaranet - 06.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.