@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bugün Cuma.. Esnaflarımıza Dua
İslam dininde ayrıcalıklı bir güne sahip olan yeni bir Cuma günündeyiz. Bugünü nasip eden Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler olsun.
Cuma günü okunacak dualara çok büyük sevaplar verildiği herkesçe bilinir. Bizlerde bu mübarek günde ticaretle uğraşan, helal rızık arayan, ticaretinde bereket gözeten, insanları kandırmayan, hile yapmayan, Allah korkusu ile alışveriş yapmaya çalışan esnaflarımıza dua hediye etmek istedik.
Esnaf duası, sabahları dükkanlar açılırken günün bereketli ve bol kazançlı geçmesi için okunur. Günümüzde sabah ezanlarıyla işe başlayan esnafımız pek kalmadı. Öğlene doğru açılan dükkanlara neredeyse besmelesiz girilmeye başlandı. Kapılarının önünü temizlemek bir yana kirleten esnaflarla doldu. Yine de ehli iman esnaflarımızın tek tük de olsa varlığı devam etmektedir. Dualarımız güzel esnaflarımız için derken diğer yandan tüm esnaflarımızın da işlerinde Allah'ın rızasını aramalarını diliyoruz. 
Müşterilerin gelmesi için okunan esnaf duası, dükkanın bereketini de arttırdığı rivayet edilir.

İşte esnaf duamız
  
Bismillahi,rrahmanirrahim
Elhamdulillâhi Rabbi'l-'âlemîn ve's-salâtü ve's-selâmü 'alâ rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în. Sübhâne Rabbiye'l-'aliyyi'l-a'le'l-Vehhâb. İftah lenâ hayra'l-bâb.
Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ
Bütün hamd ü senalar sanadır Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım
Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız
Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle Allah’ım!

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden istiyoruz.
Enterzukanî helâlen tayyiben
Esnaflarımıza helâl rızık ver.
Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
Esnaflarımızı haramlardan uzak eyle, başkalarına el açtırma, senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle, onlara doğru yolu göster, dünya ve âhirette güzel sona ulaştır.
Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
Esnaflarımıza vicdan ver, iyilik ver, hidayet ver yâ Rabbi! 
Ve in kâne kâriben yessirhü
Dinin konusunda esnaflarımızı şüpheye ve ayrılığa düşürme, riyâdan ve başkaları duysun diye dindarlık etmelerinden koru! 
Ve in kâne kalîlen kessirhü
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! 
Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi
Esnaflarımızı ve müşterilerini doğru yola ilettikten sonra kalpleri eğriltme, hepimize katından rahmet bağışla, şüphesiz çok bağışlayan sensin, sen!

Ya Rabbi!
Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecâvüz etmekten muhafaza eyle!
Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semâvî musibetlerden koru! 
Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasîp eyle! 
Rızkımız gökte ise yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Rızkımızı temiz ve helâl eyle Allah’ım!

Ey Allah’ım!
Esnaf olarak, ticaret erbabı olarak herkesi, alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden eyle! 
İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan hepimiz sığınırız Ya Rabbi! 
Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme, kesata uğratma!
Esnaflarımızı, müşterilerini şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle. 
Cümle kullarını aldatmak ve aldatılmaktan koru.
Ey kâinâta yön veren yüce Rabbimiz!
Milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru.
Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle ya Rabbi!

Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncinâ bihâ min-cemî'i'l-ehvâli ve'l-âfât ve takzî lenâ bihâ cemî'a'l-hâcât ve tüdahhirünâ bihâ min cemî'i's-seyyi'ât ve terfa'unâ bihâ 'indeke a'le'd-derecât ve tübelligunâ bihâ aksa'l-gâyât min-cemî'i'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât; bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn ve selâmün 'ale'l-mürselîn.

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

Hazreti Rasûl-i ekrem ve Nebiyy-i muhterem, mürşid-i 'âlem sallallâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin pâk, münevver, mutahhar, mücellâ, 'azîz, latîf rûh-i şerîfleri için, âl ve ashâbının ruhları için, çehâr-yâr-ı güzîn rıdvânullâhi te'âlâ 'aleyhim ecma'în hazerâtının ervâhı için, Pîr-i pîrân Pîrimiz Ahi Evran hazretlerinin rûhu için, Selmân-ı Pâk hazretlerinin ruhu için, İdrîs Nebî, Dâvud Nebî ve cümle gelmiş pîrler ve üstâdların ervâhı için, bâkîde kalan üstâdların selâmeti için, işlerin güçlerin âsân olması için, garîpler ve mazlûmlar ervâhı için, cumhûr-i Müslimînin sıhhat ve selâmeti için Allah rızâsı için el-Fâtiha

Derleme @erolkaranet - 23.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.