@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kastamonu Suyundan İçen Bir İçmeyen Bin Pişman
Aziz ülkemizin her bir köşesi ayrı bir efsanedir. Her ilimiz ayrı bir güzel, ayrı bir anlam içerir. Memleketin neresine giderseniz gidin sizi bir efsane,karşılar. Kimi acıklı, kim,üzücü.. Bir değil bin bir öykü ile sabahlarınız dolar, akşamlarınız dolar. Ve hiç bir ülkede bulamayacağımız kadar farklı bir sıcaklık sarar, bu topraklarda..
"Gelişiniz Güle Güler, gidişiniz güle güle " diye karşılandığımız kadim şehir Kastamonu'dayız yine..
Kastamonu merkezdeyiz. Bir yanımız şehir merkezini boydan boya güzelleştiren Karaçomak deresi ve Nasrullah Meydanı... Nasrullah Meydanında bir inci gibi duran Nasrullah Cami ve hemen önünde şadırvan..
Kastamonuluların buluşma noktası.. Gönül ferahlığına, yazın sıcaklığında serinleten mekanı.. Bir yudum su içmekle elde edilen ferahlık burada..
Bizim bu yazımız işte tam bu noktada.. Nasrullah Caminin hemen yanındaki bu şadırvan üzerine...
Önce şadırvanı tanıyalım sonra kerametini...
Türkiyedeki en büyük çift kubbeli şadırvan olma özelliğiyle ile de bilinen Nasrullah Cami şadırvanı içindeki su havuzları 1506 yılında cami ile birlikte yapılırken, şadırvan kısmı ise iki kubbeli olarak 1752 yılında Bedii Hacı Ahmed Ağa adlı bir hayırsever tarafından yaptırılmış. Şşadırvanın cami ile olan mesafesi 5 m.dir. Moloz taşı ve kesme taştan yapılmış olan şadırvanın aralarına tuğla kuşaklar konulmuştur. 2 kubbeli şadırvanın uzunluğu 21 m. eni 9,5 m.dir. 8 sütun ve 12 direk üzerine inşa edilen şadırvanın doğu tarafında bulunan havuzunda 15, batı tarafında ise 16 musluk mevcut.
Ahmet Gökoğlu’nun Paphlagonia isimli kitabında fotoğraflarına yer verdiği 4 kitabeden 3’ü bugün yerinde yoktur. Bu kitabelerde yer alan bilgiler şunlardır:


Bedii Hacı Ahmed Ağa’nın yaptırmış olduğu şadırvanla ilgili kitabe şudur:
“Ey kerimâ abd-i âciz bende-i
Ey kerim(Allah) bu aciz kulu 
Yevm-i ferdâ eyle lütfun ile şâd
yarın(mahşerde) lütfun ile şâdeyle
Kıl kerem afvınla mesrûren âhı
Affınla onu sevindir,
Lütfu ihsânınla eyle ber murâd
lütuf ve ihsanında ber-murâd eyle
Bir eser et kim anılsun çok bilâd
bir eser yap ki adın her tarafta anılsın
Hak kabul eylerse bu asârını
Hâk kabul eylerse bu eserini
Gayrı hiç gam çekme 
ne olursa olsun gam çekme
herç-i bâd-ı bâd
Boş olan dünyaya aldanma, 
Sa’y edüp âlemde kursan bir eser
Çalışıp âlem de bir eser bırakırsan 
Söylenürsün çok zaman bırakır ad
ismin çok zaman anılır
Fatiha’yla kim anarsa ruhunu
Fatiha ile kim anarsa ruhunu,
Eyleye Hâk nâr-ı düzehtan azâd
Hâk cehennem ateşinden azâd eyle
Okuyan rahmet bula bu tarihi Bâniin
Bu tarihi kim okurda bânini (yaptıranını)
rahmet ile kim ede yâd”.
rahmetle anarsa oda rahmet bulsun”


Bu kitabenin altında devam eden yazı ise şöyledir:
“Târih-i diğer ketebe Mesud 1166 Lülesinden akudup âb-ı hayat şeb-û rûz şerbet-i kand-i zülâli âsa içen adsâna Ne güzel yaptı Bediâ’da sezadır târih Bu nimâşâ iki kubbe ve iki şadırvana 1166”.
 Kitabenin altında devam eden yazının manası da şudur:
“Lülesinden, susayanlar için gece gündüz şeker şerbeti gibi soğuk âb-ı hayat akıtmakta(olan) bu iki kubbe ve iki şadırvanın tarihi “Ne güzel yaptı Bedi-i“ ibaresinin ebcet hesabıyla karşılığı olan tarihtir”.
Ketebehü Mesud 1166 (Kaynak : Kastamonur

Şadırvandaki keramet
Şadırvanı anlattık. Gelelim en heyecanlı yerine..
Kastamonu'ya gelmeyi çok isteyenleri, Kastamonu'ya gelenleri, Kastamonu'yu sevenleri bekleyen bir güzelleikten söz edeceğiz.
Efendim..
Rivayet odur ki, Kastamonu'ya gelmeyi çok istiyorsunuz. gelemiyorsunuz. Bu şadırvan suyundan içerseniz, mutlaka gelirsiniz. Geldiniz, diyelim bu sudan içtiniz. Ömrünüzde yedi kez Kastamonu'yu göreceğiniz, ya da en az 7 yıl Kastamonu'da yaşayacak şekilde kalacağınız anlatılır. 

Bizden aktarması, buz gibi Nasrullah Şadırvan suyundan içmeye bekleriz

@erolkaranet - 12.12.2022

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.