@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Borçlunun Müstakbel Alacaklarını Haczedin
Müstakbel alacakların haczi mümkün müdür?
“…takip borçlusunun üçüncü kişideki müstakbel alacağının haczi mümkündür. Haciz sırasında alacağın doğmuş olması gerekmez, alacağın doğumunun ihtimal dahilinde bulunması yeterlidir” (Yargıtay 19. HD 23.09.1999 – 4545/5107)
“Bu itibarla şikâyetçi vekilinin, borçlunun bankadaki hesabına ileride yatırılacak paraların haczedilemeyeceğine ilişkin şikâyeti yerinde değildir.”
(Yargıtay 12. HD 29.01.1996 – 18344/1033
Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi : Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi :Takip borçlusunun bankada mevcut olan bir hesabına, bundan sonra gelecek (yatırılacak) paralara da haciz konulabilir. 
“…Kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka, takip borçlusunun bankada yukarıda belirtildiği anlamda bir müstakbel alacağının doğması ihtimali olduğunu tespit ederse (yani takip borçlusu ile banka arasında bir hukuki ilişki (temel) mevcut olup da bundan, ileride bir alacak doğması muhtemel ise), icra dairesine yedi gün içinde vereceği cevapta bu hususu şu şekilde belirtmelidir:
“…Banka ile takip borçlusu arasında şöyle bir hukuki ilişki vardır; bu hukuki ilişkiden şimdiye kadar takip borçlusu lehine doğmuş ve ödenebilir bir alacak yoktur. Ancak ileride takip borçlusu lehine bir alacak doğması muhtemeldir. Bu nedenle, takip borçlusu ile banka arasındaki hukuki ilişkinin dosyasına haciz şerhi konulmuştur. Bu hukuki ilişkiden ileride takip borçlusu lehine bir alacak doğarsa, bu alacak icra dairesine bildirilecek ve ödenecektir…”
Müstakbel alacakların haciz edilmesi isteniyorsa muhakkak surette icra dairesinden gönderilen ihbarnamede, “mevduat sahibinin doğmuş veya doğacak alacakları üzerine haciz” konulduğu bildirilmelidir.
Banka dışında , İşçiler ve memurların işveren nezdinde işleyecek ücret alacakları, ürettikleri malları sattıkları işyerlerinden alacakları, hizmet verdikleri kuruluşlardan doğabilecek hakları, miras payı, sahibi oldukları firmalardan alabilecekleri yan gelirleri, her türlü kira gelirleri, hasat sonu ürünlerden alınacak gelirler, sponsorlardan gelenler, internet mecrasından sağlanan gelirler, telif haklarından gelenler, sanal paralar, vs..

Derleme @erolkaranet - 06.12.2022

Yorum bölümünden siz de ekleme yapabilirsiniz..
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.