@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Barolar Birliği, Meslek Kurallarını Yeniledi
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliğini duyurdu. Birikten yapılan açıklamada "Bir kısım maddeleri (23. ve 27/2) Danıştay’ın verdiği kesinleşmiş iptal kararları uyarınca kaldırılan Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Birlik Genel Kurulu’na verdiği uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek” görevi kapsamında değiştirilen ve eklenen maddelerin" kabul edildiğini duyurdu.

Türkiye Barolar Birliği'nin 2022/89 sayısı ile yayımladığı duyuruda şu hususlar belirtildi.
"Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında.
Bilindiği üzere, 17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu’nda 14. gündem maddesi olarak görüşülen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişiklik Önerisi” bir kısım maddelerinde Genel Kurul delegelerinin değerlendirmeleriyle ortaya konan katkılar ile değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Bir kısım maddeleri (23. ve 27/2) Danıştay’ın verdiği kesinleşmiş iptal kararları uyarınca kaldırılan Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Birlik Genel Kurulu’na verdiği “uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek” görevi kapsamında değiştirilen ve eklenen maddelerine dair hazırlanan karşılaştırma cetveli duyurumuz ekinde gönderilmekte olup meslektaşlarımıza iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.
Saygılarımla.
Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı"

Satjyer ve işgören avukatlar hakkında da değişikliğe gidilen Meslek Kurallarında yapılan değişikliklerde öne çıkan bazı maddeler şöyle;
  • Kravat zorunlu olmaktan çıkartıldı. Yeni madde ;
Madde 20. Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce şekli saptanmış cübbe ile çıkarlar."
  • Madde 23 kaldırıldı. 
Eski madde şöyle idi "Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak biçimde açıklar. Ret veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya verilir" 
  • Madde 32 aşağıdaki şekilde değiştirildi. 
"Avukat, duruşma esnasında mahkemeye ibraz ettiği ve elektronik ortamda erişim imkânı bulunmayan dilekçe ve belgelerin birer örneğini bu konuda ayrıca bir talebe gerek olmaksızın karşı taraf vekili meslektaşına verir."

Birlik,  değiştirilen ve eklenen maddelerine dair hazırlanan karşılaştırma cetveli web sitesi üzerinde nyayınladı. Tabloya erişmek için buraya tıklayınız 

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği - 22.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.