@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vekillikten Çekilmiş Avukata Gönderilen Tebligatın Durumu
Avukata gönderilen tebligatı avukat “ben o kişinin vekilliğinden çekildim” diyerek almamazlık edebilir mi ?
Avukatlık Kanunun 41.maddesinde “Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.” Denilmektedir. Bu 15 günlük süre de avukatın çekildiğinin asile bildirilmesinden itibaren işlemeye başlar.
Buna göre, posta memuru vekillikten çekilmenin asile bildirilip bildirilmediğini ve avukatın vekilliğinin hangi tarihte sona ereceğini bilebilecek durumda değildir. Bu nedenle bu durumda “avukat vekillikten çekildiğini beyan etse” dahi posta memuru tebligatı avukata yapmalıdır. Avukat almaktan imtina ederse avukatın “vekillikten çekildiğini beyan ederek evrakı almaktan imtina ettiğini belirterek” tebliğ 21.maddeye göre yapılır. Bu tebligatın geçerli olup olmadığına çıkaran mercii karar verir. Böyle yapması halinde posta memurunun da sorumluluğu olmaz.
Ancak, bu durumda mutlaka “avukatın vekillikten çekildiğini beyan ederek evrakı almaktan imtina ettiğini” tebliğ zarfına yazalım ki çıkaran merci bu yönden inceleme yapabilsin.

@erolkaranet - 23.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.