@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kuranı Kerim Basımına Disiplin Getirildi. Merdiven Altı Basımlara Son...
Cumhurbaşkanlığı'nın kararına göre bundan böyel Kur'an-ı Kerim basımı yönetmelik doğrultusunda yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkisinde olan uygulama ile olması gereken dışında yapılan baskılar toplatılıp “mehabetine uygun şekilde” imha edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim’in nasıl basılacağını, nasıl dağıtılacağını yönetmelikte belirledi. Bu şartlara uymayan Kur'an-ı Kerim içinde mealler dışında Türkçe kelime ve Latin harfleri yer almayacak. Baskılarda, içindeki ayet ve diğer bölümlerde Kur'an-ı Kerim’in “mehabetine uymayan renkler” kullanılamayacak.
2 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, “Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik”te dikkat çekici düzenlemeler yer aldı. 
İşte o düzenlemelerden bazıları:
 • Kur'an-ı Kerim basım ölçüleri 
  Cep boy: 10x14 cm, küçük boy: 13x18 cm, hafız boy: 14x20 cm, orta boy: 17x25 cm, rahle boy: 19x28 cm ve cami boy 23x34 cm olacak.
 • Eserlerde sure ismi, cüz ve sayfa numarası çerçeve dışında uygun şekilde gösterilecek. 
 • Mealsiz eserlerde çerçeve içinde Türkçe karakter yer almayacak.
 • Eserde, Kur’an-ı Kerim’in mehabetine uygun düşmeyen doğru okunmasına katkı sağlamayan renk karmaşasına yol açabilecek renklendirmeler” yapılamayacak. 
 • Basım Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun belirleyeceği yazı tipi ile yapılacak.
 • Saman kağıdı veya düşük kalite kağıt kullanılmayacak.
 • Kötü kokulu mürekkep kullanılmaz.
 • Kanserojen, alerjen mukavva, tutkal, yaldız, cilt bezi vb materyaller kullanılmayacak.
 • Mühür/onay aşamasına kadar basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere matbaada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek kriterlere sahip bir hafız bulundurulacak
 • Eser sayfaları basım işlemi esnasında görevli hafız tarafından kontrol edilecek. Hatalı olanlar imha edilecek
 • Basımın yapılacağı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulmayacak.
 • Hatalı ve bozuk basım olursa basım süresince bir yerde toplanacak, sonunda “adabına uygun bir şekilde geri dönüşümü” sağlanacak.
 • Ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulmayacak.
 • Basılan Kuran’lar, dağıtımı yapılırken sağlam kolilere konulacak ve üstüne “Dikkat! Kur’an-ı Kerim” ibaresi yazılacak.
 • Kuran baskısı yapacak olan matbaa ve yayınevleri önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvuracak. Bu aşamada bandrol alınacak, mühürlenip onaylanacak.
 • Basım işi bittikten sonra, baskıda kullanılan kalıpların yüzeyi kolektörle temizlenerek tüm yazılar silinecek.
 • Mühürsüz ve onaysız basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen Kuran’lar toplatılacak. Basım ve yayımı durdurulup erişimin engellenmesine karar verilebilecek.
 • Yönetmeliğe göre dijital Kuran’lar da hazırlanıp dağıtılabilecek.
 • Kur’an-ı Kerim basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet tarafından belirlenecek bir komisyon marifetiyle denetlenebilir.

02 Kasım 2022 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 32001
Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mushaflar, cüzler hâlindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan mealli/mealsiz Kur’an-1 Kerimlerin basım ve yayım kriterleri ile bu kriterlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından mushaf, cüzler hâlindeki mushaf veya mealli mushaf olarak basılmak ve yayımlanmak ya da sesli, görüntülü ve elektronik ortamda mealli/mealsiz Kur’an-ı Kerim olarak yayımlanmak üzere hazırlanan eserleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız

@erolkaranet - 02.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.