@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kim Bu Evliya...
Üsküdar, Harem-i Şerif'e giden yolun başlangıcı..
Mübarek bir belde. İstanbul'un gözdesi..
Bir tarafı ile Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin varlığı, bir tarafta Mihrimah Sultanın albenili camisi ve sayamadığımız kadar çok cami, tekke, mescit ve saymakta güçlük çekeceğimiz evliyalarına ait türbeleriyle manevi bir dünyanın gizemini içerisinde barındıran ulvi mekan.
Gizemli dedik ya Üsküdar için, içerisinde sakladığı gizemler o kadar çok ki, anlatmaya bir ömür belki yeter. Bu gizemler içerisinde gizemli bir türbeye yolumuz düştü.
Gizlice evliya hazretlerine misafir olacağız bu sefer..


Sık sık ziyaret ettiğim evliyanın büyüklerinden Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerini ziyaret sonrası Cennet efendi türbesinde ettiğim duanın ardından her zaman kullandığım yolu kullanmadan farklı bir yöne saptım. Çevreye bakarak yürürken Üsküdar Postanesi'nin arka tarafına düşen Açıktürbe Yokuşu üzerinden aşağıya caddeye çımak isterken yolun sağ tarafında bir bahçe gördüm. Bahçenin giriinde yazan tabela dikkatimi çekti."Gizlice Evliya Haziresi" Hemen altında "burada ismi bilinmeyen fakat 
kerameti zahir olmuş gizli(ce) bir evliya medfundur "Edeple gelen lütufla gider" yazısı yer alıyordu.
Dua sonrası bir kaç fotoğraf çektikten sonra araştırmaya başladım. Kimdir, necidir, neden gizli(ce) kalmıştır. İşte araştırma sonuçlarım


Bu açık türbenin hemen yanında, Yer Sarsan Baba adıyla anılan ve bugün mevcut olmayan bir açık türbe daha varmış. Türbenin gerisinde ise, yeri hâlâ arsa halinde olan ve ismini türbeden alan, Gizlice Evliya Celvetî Tekkesi bulunuyormuş.. 


Vakıf kayıtlarında Şıh Hüseyin Efendi kabri diye kayıtlı türbe 1967 tarihlerinde şimdiki şekli ile onarılmış. Türbede ayrıca Gerçek ismi unutulmuş olan Korucu Baba'nın da yattığı bilinmektedir. 
Türbede, Gizlice Baba'ya ait olduğu söylenen kitâbesiz, yuvarlak bir taş ile etrafındaki mezarlıktan getirilip konulan bir kaç şâhide var. 


Hüdâyî Mahmud Efendi; Ayşe Sultan tarafından 1003 (1594-95) tarihinde tekkesi kurulduktan sonra bir gün, bugünkü Gizlice Evliya Türbesi'nin önünden geçerken: "Burada ismi bilinmeyen fakat kerameti zâhir olmuş gizli bir evliya medfundur" diyerek yatırın, 'Gizlice Evliya' ismini almasına ve kabrinin üzerine de bir türbe yapılmasına sebep olmuş. 


Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri, hakkında pek az hatta hiç yok denecek kadar bilgiye sahip olunan Gizlice Evliya'nın kabrine farklı bir saygı duyarmış. Hüdai hazretleri, bu kabrin önünden geçerken sağ elini kalbinin üstüne koyar, vücudunu kabre çevirir, yan yürüyerek geçermiş.

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi, Açık Türbe Sk. No:3, 34672 Üsküdar/İstanbul

Son olarak bir Gizlice Evliya'nın da İstanbul Fatih ilçesi Sehremini semtinde Gizlice Evliya Şehit Mehmet Efendi adıyla İbrahim Çavuş Sk. No:1 de bulunduğunu belirtelim

@erolkaranet - 24.11.20222
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.