@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Karar Düzeltme Yolu Nedir
Karar düzeltme yolu, Yargıtay’ın temyiz incelemesi sırasında vermiş olduğu (bazı) kararlarına karşı tanınmış olan (kendine özgü) bir kanun yoludur. 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen mahkemenin vermiş olduğu kararın yeniden incelenmesi ve düzeltilmesini amaçlayan hukuki bir yoldu. 
Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra anılan mahkemelerce verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununda karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Karar düzeltme yolu yürürlükten kalkmıştır. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2019/8637 Karar No:2019/10303) 
Bölge Adliye Mahkemelerince verilmiş ve Yargıtay tarafından onanmış kararlar, şekli anlamda kesinleşmiş olduğundan karar düzeltmeye açık değildir.
Ancak bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından önce temyiz yoluna başvurulmuş kararlar hakkında 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun karar düzeltme yolu ilişkin hükümleri uygulanmaya devam etmektir.
Karar düzeltme yolu yerine istinaf ve temyiz yolu kullanılmaktadır.
İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem hukuki hem de olay yönünden bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri tarafından denetlenmesidir.
Temyiz ise istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı usul ve yasa yönünden irdelenmesidir.

@erolkaranet - 15.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.