@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İmam Buhari Nişanı Nedir ?
İmam Buhari Nişanı Nedir ?

"İmam Buhari" Nişanı, Özbekistan Cumhuriyeti'nin devlet ödüllerinden biridir. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından 15 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan yasaya dayanılarak kurulmuştur 
Emir, Muhaddith Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim el-Buhari'nin onuruna seçildi.
Bu düzen ile Özbekistan ve yabancı ülke vatandaşları, Orta Asya tarih bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını uluslararası camiaya aktarmış, hadislerin asil ve evrensel fikirlerini kamuoyuna yaymış, Orta Asya alimlerinin eserlerini ilmiyle tercüme etmişlerdir. Açıklamaları, İslam dini ile ilgili eserlerini toplamaları ve bilimsel araştırmaları yapmaları aktif katılım için ödüllendirilir.
Yasaya göre, İslami aydınlanma da dahil olmak üzere bilim ve kültürün gelişimine büyük katkılarda bulunan büyük bilim adamlarının ve düşünürlerin yaşamının ve bilimsel mirasının araştırılması ve uluslararası tanıtımında büyük başarılar için "Yüksek Düzeyli İmam Buhari" Nişanı ile: yabancı ülke ve hükümet başkanları, yabancı ülke parlamentolarının temsilcileri, uluslararası kuruluşların, diplomatik misyonların, konsolosluk kurumlarının ve bunlara eşdeğer diğer kuruluşların başkanları ve temsilcileri ile yabancı devlet adamları ve bilim adamları, Özbekistan'ın önde gelen devlet ve halk figürleri, dini ve sosyal alanda liderler ve başarılı bilim adamları, seçkin bilim adamları, yazarlar, pedagoglar ve bilim araştırmacıları ödüllendirilir.
"İmam Buhari" emri verilen kişiye de bir defaya mahsus olmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti esas hesap tutarının 50 katı oranında para ödülü verilir
İki seviyeden oluşur:
  • "Yüksek Düzeyli İmam Buhari" nişanı ile ödüllendirilen kişilere kat sayı hesabının (BHM) (21 milyon soum );
  • "İmam Buhari" emrine, kat sayı hesabının 50 katı (15 milyon soum) tutarında bir defaya mahsus para ödülü verilecektir.
  •  ( 1 Özbekistan Somu eşittir 0,0017 Türk Lirası )
Tanım
"İmam Buhari" siparişi 0.15 mikron kalınlığındadır ve 750 ayar altın ile kaplanmış 925 ayar gümüşten yapılmıştır. Sipariş iki kaplamalı madalyondan oluşmaktadır
Birinci madalyon 42 mm çapında, sekiz köşeli yıldız şeklindedir. Yıldız şeklinin köşeleri arasında karşılıklı uçlardan 47 mm uzaklıkta yuvarlak uçlu ışık demetleri bulunur. Sekiz köşeli yıldızın iç kısmına yeşil emaye ile işlenmiş yaprak benzeri şekiller yerleştirilmiştir. Sekiz köşeli yıldız 72 adet 2,5 mm fianit taşı ile süslenmiştir
Siparişin ortasında, ip motifi ile çerçevelenmiş daire şeklinde 28 mm çapında bir madalyon yer almaktadır. Dairenin ortasında mavi emaye zemin üzerine açık bir kitap ve üzerinde parlayan güneşin şekli var. Alt kısmında 2 mm büyük harflerle "ILM - NUR" kelimeleri yazılır
İkinci madalyonun çevresinde beyaz mine zemin üzerine 2,5 mm büyük harflerle "MUHAMMAD BN ISMAIL IMAM BUKHARY" yazısı bulunmakta olup, yazılar iki adet 2,5 mm elmasla ayrılmıştır.
Ödül numarası, siparişin arkasına 2 mm içbükey harflerle yazılır.
Resimler ve yazılar kabartmalıdır. Siparişin toplam ağırlığı 55 gramdır
"İmam Buhari" emri, küçük bir kanca ve halka kullanılarak ipek bir kurdele ile kaplanmış 24 mm genişliğinde, beş kenarlı bir iğneye bağlanır.
İpek kurdelenin ortasından 10 mm'lik yeşil bir iplik geçer. 2 mm'lik iki beyaz çizgi ile sınırlanmıştır. 5 mm'lik mavi bir iplik ipek kurdelenin kenarlarından geçer.
Pimin arkasında madalyayı giysiye takmak için bir topuz vardır.
Buhari Kimdir ?
Buhârî ya da tam künyesiyle Ebû Abdillâh Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî (810, Buhara - 869, Semerkant), Buharalı Fars bir muhaddistir. Yazdığı Sahih-i Buhârî diye bilinen (Arapça: الجامع الصحيح, El-Camius-Sahih) eser, daha sonradan Sünni (ehl-i sünnet) Müslümanlar için güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kütüb-i Sitte diye anılan serinin ilk kitabıdır.

Kaynak : Wikipedia - Muhtelif kaynaklar
Derleme @erolkaranet - 10.11.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.