@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Gümrük Muhafaza Memuru Olma Şartları
Gümrük Muhafaza Memuru olmak için;
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak 
 • En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 
 • Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak, 
 • Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak, 
 • Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak 
SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 • Adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılabilmeleri için aile hekimliği, devlet veya özel sağlık kuruluşundan alacakları “fiziki yeterlilik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporuna sahip olmak
Sözlü Sınav 
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 • Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Erkek Adaylar için; 
 • Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar “24 m” uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası “12 m” uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası “23 m” uzunluğundadır. 8 istasyondan oluşan fiziki parkurun toplam uzunluğu 59 m.dir. 
 • Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 m. genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır. 
 • Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir.
 • Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.
 •  Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. * Adaylar parkur içerisindeki herhangi bir istasyonu atlayarak diğer bir istasyona geçemezler. 
 • 1. İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru 1 (bir) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday, toplam parkur süresine + 5 saniye eklenerek cezalandırılır. 
 • 2. İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 40 cm, uzunluğu 500 cm olarak denge aletinin üzerinde, denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. İşaretlenmiş alanlara basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir. 
 • 3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden, lastiklerin içine sağ ve sol tek adımlama yaparak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan aday kaldığı yerden devam edebilir. 
 • 4. İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m uzunluğunda ve sırasıyla 2 m, 4 m, 6 m ve 8 m aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır. 
 • 5. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, erkekler için 5 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde bir adet sağlık topu taşınmalıdır. Aday topları düşürdüğü takdirde düşürdüğü topu aldığı kasanın içine (başladığı yere) geri koyar, alır ve topu tekrar karşıdaki kasaya götürür. Aday topları kasalara atamaz fakat topu kasaya bırakmaya çalıştığı esnada top kasanın içinden sekerek çıkarsa, adayın topu alması ve tekrar kasanın içine bırakması yeterlidir. Kasalar arası karşılıklı mesafe erkek adaylar için 4 m’dir. 
 • 6. İstasyon (Çift Ayak Sıçrama): Erkek adaylar, yerden yüksekliği 34 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 3 sağa 3 sola olmak üzere çift ayakla toplam 6 sıçrama yapar. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Her eksik sıçrama için aday, toplam parkur süresine + 4 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Aday, denge sırasının önünde bulunan çizgiyi geçtikten sonra sıçramaya başlar, sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır. 
 • 7. İstasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (erkekler için 50 cm) ve uzun olan engelin altından (erkekler için 110 cm) olacak şekilde topla 5 (beş) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. Engeller arası mesafe 2 m’dir. 
 • 8. İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 (altı) adet slalom çubuğunun dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar bu bölümde hiçbir slalom direğini atlamadan tümünün arasından, çubukları düşürmeden geçmek zorundadır. Aday slalom çubuklarından birini atlar veya düşürürse, atladığı/düşürdüğü slalom çubuğuna geri döner, düşmüşse düşen çubuğu yerine koyar ve kaldığı yerden koşusuna devam eder. Ancak slalom çubuğu, adayın dokunmasının etkisiyle, aday slalom parkurunu bitirdikten sonra düşerse aday parkura devam eder. Slalom çubukları düz olarak 2,6 m. aralığında çapraz olarak 2 m. aralığında olacaktır.. Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dâhil edilmeyecektir.
 • Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır. 
 • Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir. 
 • Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır (ör: 42,015 sn.) 
 • Sınav sırasında parkur veya elektronik cihazlardan kaynaklanan hata oluşması durumunda adaya 30 dk. dinlenme süresi verilecek ve aday tekrar sınava alınacaktır. 
 • Parkur Puanının Hesaplanması Parkur puanının hesaplanması: [100 - (kişinin parkur süresi - en iyi süre) düzeltme faktörü] Düzeltme Faktörü: 100 / (en kötü süre - en iyi süre) 
 • En iyi süresinin hesaplanması: Testte elde edilen en iyi süredir. En kötü sürenin hesaplanması: Testte elde edilen en kötü sürenin %10 fazlasıdır. 
Kadın Adaylar için; 
 • Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar “23 m” uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası “9 m” uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası “23 m” olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun, toplam uzunluğu 55 m’den oluşmaktadır. 
 • Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 m. genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır. 
 • Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. 
 • Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir. 
Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. 
1. İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru 1 (bir) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday, toplam parkur süresine + 5 saniye eklenerek cezalandırılır. 
2. İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 40 cm, uzunluğu 500 cm olarak denge aletinin üzerinde, denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. İşaretlenmiş alanlara basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. Denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir. 
3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden, lastiklerin içine sağ ve sol tek adımlama yaparak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan aday kaldığı yerden devam edebilir. 
4. İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m uzunluğunda ve sırasıyla 2 m, 4 m, 6 m ve 8 m aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır. 
5. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, kadınlar için 3 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde 1 (bir) adet sağlık topu taşınmalıdır. Aday topları düşürdüğü takdirde düşürdüğü topu aldığı kasanın içine (başladığı yere) geri koyar, alır ve topu tekrar karşıdaki kasaya götürür. Aday topları kasalara atamaz fakat topu kasaya bırakmaya çalıştığı esnada top kasanın içinden sekerek çıkarsa, adayın topu alması ve tekrar kasanın içine bırakması yeterlidir. Kasalar arası karşılıklı mesafe kadın adaylar için 3 m’dir. 
6. İstasyon (Çift Ayak Sıçrama): Kadın adaylar, yerden yüksekliği 34 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 2 sağa ve 2 sola olmak üzere çift ayakla toplam 4 sıçrama yapar. Her eksik sıçrama için aday, toplam parkur süresine + 4 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Aday, sıçrama sırasının önünde bulunan çizgiyi geçtikten sonra sıçramaya başlar, sıçrama bölgesi sıçrama tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır. 
7. İstasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (kadınlar için 40 cm) ve uzun olan engelin altından (kadınlar için 100 cm) olacak şekilde toplam 5 (beş) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. Engeller arası mesafe 2 m’dir. 
8. İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 (altı) adet slalom çubuğunun dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar bu bölümde hiçbir slalom direğini atlamadan tümünün arasından, çubukları düşürmeden geçmek zorundadır. Aday slalom çubuklarından birini atlar veya düşürürse, atladığı/düşürdüğü slalom çubuğuna geri döner, düşmüşse düşen çubuğu yerine koyar ve kaldığı yerden koşusuna devam eder. Ancak slalom çubuğu, adayın dokunmasının etkisiyle, aday slalom parkurunu bitirdikten sonra düşerse aday parkura devam eder. Slalom çubukları düz olarak 2,6 m. aralığında çapraz olarak 2 m. aralığında olacaktır. Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dâhil edilmeyecektir. 
 • Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır. 
 • Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir. 
 • Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır (ör: 42,015 sn.) 
 • Sınav sırasında parkur veya elektronik cihazlardan kaynaklanan hata oluşması durumunda adaya 30 dk. dinlenme süresi verilecek ve aday tekrar sınava alınacaktır. 
 • Parkur Puanının Hesaplanması Parkur puanının hesaplanması: [100 - (kişinin parkur süresi - en iyi süre) * düzeltme faktörü] Düzeltme Faktörü: 100 / (en kötü süre - en iyi süre) 
 • En iyi süresinin hesaplanması: Testte elde edilen en iyi süredir. En kötü sürenin hesaplanması: Testte elde edilen en kötü sürenin %10 fazlasıdır.
Kaynak : Ticaret Bakanlığı Web Sitesi

Derleme @erolkaranet - 16.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.