@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Göçmenlere Ev Kiralayanların Cezası
Son yıllarda aşırı bir mülteci akınına uğrayan ülkemizde barındırılan göçmenler için devletimiz tedbirler almaya başladı.Her ne kadar geçolsa da zararın neresinden dönülse kardır anlayışı ile baktığımızda bu tedbirlere vatandaşların da destek olması gerekir. Her ne kadar merhamet ederek gelenlerin yerleşmesi, çalıştırılması, saklanması yönünde insanımızın gayretinde sınır olmasa bile yapılanalrın suç olduğunun bilinmemesi de ayrı bir tartışma konusu. Bilinçlenmeyen, uyarılmayan halkın "yazıktır,günahtır" diyerek ya da "çok para kazanma" hırsı ile evlerini açtığı, işyerlerinde çalıştırdığı da bir gerçektir. Ne var ki, ülkemize giren mültecileri kayıt altına almaya çalışan devletimiz, kayıtsız olanları da yaptıkları operasyonlarla ele geçirmeye çalışmaktadır. Çalışmalara vatandaşın da destek olması, bunun içinde ülkede kalmasına imkan verme konusunda yardımcı olmadan önce kayıtlı olup olmadığını sorgulaması gerekir. Kayıtsız olanları da ilgili mercilere ihbar etmesi gerekir. Aksi halde cezai işleme tabi tutulması sürpriz olmamalıdır. 
Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye hız veren devlet, "şok evleri" olarak adlandırılan ve kaçak göçmen barındırılan evlere baskın düzenlediği biliniyor. Düzenlenen baskınlar sonucunda kayıtdışı mülteci barındıran ev sahiplerine de yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor. Yaklaşık bir yıldır denetimlerin sürdürüldüğü, en son geçtiğimiz hafta 84 ev sahibine 2,5 milyon TL ceza kesildiği basına yansıdı.
Yabancının yasal olmayan yollardan ülkede kalmasına imkân sağlama” seçimlik hareketinde ise suçun maddi konusunu yalnızca yabancılar oluşturur. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan veya ülkeye yasalara uygun şekilde girmekle beraber (vize süresinin dolması, çalışma veya ikamet tezkeresinin bulunmaması gibi nedenlerle.) ülkede kalması için gerekli koşulları sağlamayan yabancıların sınır dışı edilmelerini engelleyici herhangi bir davranış (sahte pasaport, ikamet tezkeresi veya kimlik belgesi temini, barınacak yer veya iş verme gibi) bu seçimlik hareket kapsamında değerlendirilmelidir. Ceza Genel Kurulunun 05.04.2011 tarihli ve 204-39 sayılı kararında da vurgulandığı üzere yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkartılmak istenen bir göçmenin, bu amacın gerçekleştirilmesi için geçici olarak bir evde veya otelde saklanması eylemi, “Yasal olmayan yollardan ülkede kalmaya imkân sağlama” şeklindeki seçimlik hareket değil, “Göçmenin yurt dışına çıkartılmasına imkân sağlanması” biçimindeki seçimlik hareket kapsamında değerlendirilmelidir. “Ülkede kalmaya imkân sağlama”, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve ülkemizde sürekli olarak kalmak isteyen göçmenlerin yasal olmayan yollardan ülkede kalmalarına imkân sağlamaya yöneliktir.
İşte bu gerekçelerle suçu işleyenlere TCK'da cevza verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Kanunun tamamı için tıklayınız) Göçmen Kaçakçılığı başlığı altında Madde 79'da yer vermiştir.
(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;
a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.
(3) (Değişik:6/12/2019-7196/56 md.) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır
(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bunların yanı sıra aşağıda yazılı olan kurallar dikkat alındığında , kaçaklara imkan tanıyanların karşılaşabileceği ilkelerin ağır olduğunu bilinmelidir
  • Göçmen kaçakçılığı suçu, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.
  • Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilemez
  • Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında erteleme kararı verilmesi mümkün değildir.
  • Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.
  • Göçmen kaçakçılığı suçu hakkında yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.
Derleme @erolkaranet - 07.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.