@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Cinsel Suçların Soruşturulmasında Yeni Uygulama
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturmalarına ilişkin yayınlanan genelgede, mağdurların adli süreçte failleri ile yüz yüze getirilmemesi istendi.
Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan genelgede, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak işbölümü ile her adliyede belirli Cumhuriyet savcıları tarafından takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça işbölümü değişikliği yapılmamaı istenildi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan " 170-1 Nolu Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suç Soruşturmaları Genelgesi"nde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturmaların yürütülmesinde herhangi bir eksiklik veya gecikmeye sebebiyet verilmemesi ve etkin soruşturma yürütülmesi ile bu soruşturmalarda görev alan uygulayıcılara yol gösterebilmesi amacıyla 19.11.2018 tarihli ve 170 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen Cinsel Suç Soruşturmaları” Genelgesi gözden geçirilerek 31.10.2022 tarihli ve 170/1 sayılı "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suç Soruşturmaları" Genelgesi olarak güncellenmiştir.
170/1 sayılı Genelgede; cinsel dokunulmazlığa ilişkin soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak işbölümü ile her adliyede belirli Cumhuriyet savcıları tarafından takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça işbölümü değişikliği yapılmayarak bu konuda uzmanlaşmanın sağlanması, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından eylemin niteliği gözetilerek kolluk birimlerine ayrıntılı bir şekilde gereken talimatların verilmesi, 7188 sayılı Kanunla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236 ncı maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar uyarınca mağdurun beyanının suçun niteliğine göre Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve benzeri özel merkezler ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) alınması ile soruşturmalar yürütülürken dikkat edilmesi gereken sair hususlara yer verilmiştir." denildi.

Genelgeye göre, önemli satır araları
  • Bu tür suçlara daha fazla özen ve titizlik gösterilecek, özel bir savcı görevlendirilecek. Zorunlu olmadıkça iş bölümü değişikliği yapılmayarak bu konuda uzmanlaşma sağlanacak.
  • Çocuk ve diğer mağdurların ifadeleri Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ile Adli Görüşme Odaları’nda (AGO) uzman eşliğinde bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. 
  • Olay, bütün ayrıntılarıyla incelenecek. Olayın adli mercilere ne şekilde ve ne zaman yansıdığı, ilk defa kiminle ve nasıl paylaşıldığı,doktor raporları, tanık beyanları, kriminal raporlar, taraflar arasında husumet olup olmadığı, deliller, görüntü ve yazışmalar hep birlikte değerlendirilecek.
  • Mağdur beyanı ile kovuşturma aşamasında da yetinilecek, böylece ikincil örselenme engellenecek.
  • Mağdurlar adli süreçte failleri ile yüz yüze getirilmeyecek, 
  • Beyanları alınırken sözü kesilmeden dinlenecek, kullandıkları kelimeler hukuksal veya tıbbi karşılığına dönüştürülmeden ifade ettiği şekilde zapta geçirilecek. 
  • Mağdurun birden fazla adli muayeneye tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde işlemler yerine getirilecek.
  • Soruşturma gizliliği ilkesine riayet edilecek.
170-1 Nolu Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suç Soruşturmaları Genelgesi için tıklayınız

Kaynak : Adalet Bakanlığı - 21.11.2022 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.