@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Çek, Senet ve Kredi Borçluları Dikkat
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vadesi 1 Ekim'den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve tüm kredi borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin, sicillerinin temizleneceğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), web sitesi üzerinden yaptığı "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin  Kamuoyu Duyurusu"nda "Bilindiği üzere, 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de, “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun”a eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  Konu ile ilgili detaylı bilgiye www.riskmerkezi.org adresinde sunulan Bilgilendirme Notundan ulaşılabilmektedir. " dedi.

Bilgilendirme notundan önemli maddeler

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin  Bilgilendirme Notu 

1. Düzenleme nedir? 
22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. 
(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz." 
2. Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi? 
Düzenleme 9 Kasım 2022 tarihli ve  32008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. 
3. Düzenlemenin kapsamı nedir? 
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme tarihinin) 1 Ekim 2022 tarihinden önce olması ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir. Buna göre, yukarıda belirtilen borçlarınızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınız bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. 
4. Vadesi (ödenmesi gereken tarih) 1 Ekim 2022 tarihinden sonra olan borçlar bu düzenleme kapsamında mıdır? 
Düzenleme, vadesi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçlarınızı kapsamaktadır. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, 1 Ekim 2022 tarihinden sonra olan borçlarınız, bu düzenleme kapsamında değildir. 
5. Borç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
1) Borcunuzun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluştan öğrenebilirsiniz.
2) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunulmakta olup;
• Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti verilmektedir. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabilmektedir. 
• Gerçek ve tüzel kişiler, Risk Merkezi internet sayfasında (www. riskmerkezi.org) belirtilen başvuru ve teslim kanalları üzerinden rapor alabilmektedir.
Dikkat! : e-Devlet kapısı web sitesi veya e-Devlet mobil uygulama üzerinden temin edilen rapor Risk Merkezi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonucunda verilen rapora göre, zaman açısından daha yeni ve detaylı bilgi içermektedir. 

Daha fazla detay için buraya tıklayınız

@erolkaranet - 10.11.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.