@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bu Öyle Bir Şehir ki, Unvanlara Doymuyor
Amazon kraliçesi Amasis'ın kenti "Amaseia.." Pontus krallarının başşehri.... “Dârü’l-izz” unvanı ile önce Selçukluların daha sonra  Osmanlılar’ın stratejik bir merkezi.. Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim'in kışlalığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın ikametgahı...Mustafa Kemal'in Tamimine sahne olan şehir..
Çelebi Mehmed, II. Murad, Fâtih, II. Bayezid  Alâeddin, Şehzade Ahmed, Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid ile anılan Şehzadeler şehri..
İlkçağ’da Strabon gibi büyük bir coğrafyacının yetiştiği şehir, Tarihçi Şükrullah, meşhur hattat Şeyh Hamdullah, Tâcî Bey ile oğulları Câfer ve Sâdî çelebiler, ulemâdan Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi, Zenbilli Ali Efendi ve meşhur tabip Sabuncuoğlu Şerefeddin gibi tanınmış şahsiyetler ile Anadolu’nun önemli bir kültür merkezi olan şehir..
Şehre gelen seyyah G. Perrot, Amasya’yı “Anadolu’nun Oxford’u” şeklinde tarif eder ve buradaki medreselerde 2000’e yakın talebenin okuduğunu yazar (Souvenirs, s. 453).
XIX. yüzyıl başlarında Amasya’da yaşayan ve şehir hakkında bir eser yazan Mustafa Vâzıh Efendi de buranın bir talebeler şehri olduğunu belirtir
Bunlar gibi muhtelif müellif ve kaynaklar da bu şehir için “Anadolu şehirlerinin incisi”, “Bağdâdü’r-Rûm”, “medînetü’l-hükemâ”, “medreseler şehri” gibi tabirler kullanılır.
Halk arasında dile gelen Ferhad ile Şîrin hikâyesinin geçtiği yer... 
Tarihi abidelerin zenginliği de bir başka efsane...
“Şehirlerin Yücesi”,“Anadolu'nun Oxford'u” “Şehzadeler Şehri”
Bu şehir, 7500 yıllık tarihiyle on yedi medeniyete ev sahipliği yapan Amasya'dır.
Dünyanın  ilk  coğrafya bilimcisi sayılan Strabon, Tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin, İlk kadın şairlerimizden biri olan Mihri Hatun, Hattatların piri olarak bilinen ve İslam yazı sanatını zirveye taşıyan isim Şeyh Hamdullah, Ünlü tarihçi Âşık Paşazade, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin ve Kadim Amasya şehrinde yetişen bu ünlü bilim ve sanat insanları...
Dağlar arasında Şirinin akan gözyaşları, dağ eteklerinde, yamaçlarında Ferhatın sevda dayatması... 
Şehrin masalımsı havası...
Yeşil Irmak şehrin ortasında akıp gittikçe olan biteni de, tüm sırları ardınca götürüyor...Yürekler, gönülden sevgi geçenler, dudaklardaki tebessümler..
Derin alemler şehri Amasya..
5'ler şehri Amasya.. Plakası 05 olan şehir Amasya.. Bölündüğünde 5 kenarlı yıldızı görmenin mümkün olduğu Amasya elması, Osmanlıda hapishane olarak kullanılan 5 Kaya Mezarı...
Amasya’nın maddi ve manevi havasını teneffüs etmek isterseniz, yolunuz Amasya'ya düşsün..

@erolkaranet - 11.11.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.