@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Görevleri Belli Oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görev ve yetkileri de şöyle sıralandı:
(1) Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek,
b)Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,
ç) Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Alevi-Bektaşiliği yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,
e) Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
f) Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bunun dışında, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan başkan ve 11 üyeden oluşacak.Danışma Kurulu kurulacak.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak.
Kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için başkan (1), başkan yardımcısı (2), daire başkanı (5), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (30), programcı (2), çözümleyici (2), sekreter (1), şoför (1), hizmetli (2), mütercim (2), sosyolog (2), psikolog (2) ve grafiker (1) unvanlarından oluşan 53 kadro ihdası gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında "Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi" ile "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı" unvanlarında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlendi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kararnamesine ulaşmak için tıklayınız
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sözleşmeli personel kararnamesine ulaşmak için tıklayınız

@erolkaranet - 09.11.2022

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.