@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Akran Zorbalığı İlkokula İndi. Herkes Diken Üstünde
İster teknoloji deyin, ister ne olduğunu bilmediğimiz yiyeceklerin içerine katılan maddelerin sonucu deyin,isterseniz başka bir neden bulun.. Delikanlı kavramı arkasına sığdırdığımız zorbalık lise ortaokul seviyesindeki gençlerden ilkokullara kadar indi.Sadece zorbalık mı. Hayır. Bunun yanında cinsel taciz de...Ve hatta daha ileriye gidecek olursak siber zorbalık denilen sanal alemde oluşan saldırılar, tehditler, tacizler de bunun tuzu biberi..
Daha geçenlerde ilkokul ikinci sınıfa giden bir erkek çocuğunun sınıfının dışında teneffüs saatlerinde diğer sınıf öğrencilerine yaptığı saldırı, taciz, yaralama yüzünden yaklaşık 40 veli Mİlli Eğitime başvurmak zorunda kalmıştı. Her ne kadar okul yönetimi olayın önlenmesi, disiplin sağlama yönünde gelen şikayetleri geçiştirse de olay Milli Eğitime Bakanlığına kadar yansıtıldı. Çocuğun bir başka okula kaydı yapılarak olayın üzeri örtüldü. Okullardaki zorbalığın örneklerini daha çok vermek de mümkün..Belki de bu yazıyı okuyan bir çok anne baba bundan da muzdariptir.
Gelelim akran zorbalığı nedir, meselesine..
Akran zorbalığı, okul çağındaki çocuklar arasında gözlemlenen, istenmeyen ve agresif davranışlar olarak tanımlanıyor. Akran zorbalığı türleri, davranışın hedefine ve yöntemine göre değişiklik gösteriyor. Beş ana başlıkta toplayacağımız zorbalık türü, fiziksel, sözlü, sosyal, siber ve cinsel zorbalık şeklinde sınıflandırılıyor.
İlköğretim çağındaki çocuklarda akran zorbalığı ile ergenlerde akran zorbalığı, kendisini farklı şekilde gösterebiliyor. Bu zorbalığın temelinde asıl neden psikologlar tarafından Okula gitmeyi istememek, aile içerisindeki ruhsal bozukluklar, geçimsizlikler, okullardaki öğretmenlerin işimi yaparım gözlerimi kaparım, başıma neden dert alayım kaygısı, okullarda disiplinin yok edilmesi, velilerin okulun iç işlerine karışma gücü, öğretmenlerin, kuralların hiç sayılması ve öğrencinin gözünde başarısızsa olsa sınıfını geçme kolaylığı, veliyi kendi arkasında görme, toplumsal bir olayda ebeveynlerin müdahale etme serbestliği, televizyon, sosyal medya görüntülerinin varlığı, özgüven sorunları sayılabilir.
Ne var ki, bunların dışında görülmek istenmeyen manasal nedenler de var ki, bilimsel açıklamalar yapmaktan öte gitmeyen psikologların görmek istemediği unsurlarda mevcuttur. Bunun en temel olanları dine sadakat duygusunun kalmaması, çocuklara edep özlü temel ahlaki kuralların verilmemesi, kardeşlik arkadaşlık bilincinin yer edilmemesi, yediğimiz besinlerdeki, kullandığımız ilaçlardaki katkı maddelerinin vücudun sağlığını bozması yanı sıra ruhsal çöküntüye sebep olması ve en önemlisi anne babaların kazançlarına dikkat etmemesi, yani haramın çokça yenmeye başlanması.
Hem anne babalar hem de eğitimcilerin öncelikle arklarına sığındıkları "çocuktur yapmıştır, çocukluktur" tarzı düşüncelerden vaz geçmesi çok önemlidir. Çocukların birbirlerine karşı yaptıkları ve genellikle “çocukluk” olarak nitelendirilen tüm olumsuz eylemler aslında çocuğun, akran zorbalığı uyguladığının ya da zorbalığa mazur kaldığının göstergesidir.
Okullardaki zorbalığın en önleyici unsuru öğretmenlerdir. Öğretmenler ellerini taşın altına koymak zorundadır. Bunun için de Milli Eğitimin Bakanlığı'nın da öğretmenlere bu yönde destek vermesi gerekir. Kısa bir süre önce aşağıda değineceğimiz disiplin yönetmeliğine alınan akran zorbalığı da bir nebze destek unsuru olmalıdır. Öğretmenler zorbalılar karşısında asla sesiz kalmamalıdır. 
Tipik bir mağdur endişeli, güvensiz bir öğrencidir ve ilgi merkezi olmaktan hoşlanmaz. Maruz kaldığı zorbaca davranışları büyüklere anlatırsa, zorbaların intikam alacağından korkar. Öğretmenler, mağdurla konuşurken ona bir zarar gelmeyeceğinin garantisi vermelidir.
Zorbalığa maruz kalan çocuk; konuştuğu yetişkine güvenmeli, daha fazla tehlikeli durumla karşılaşmayacağından emin olmalıdır.
Pek çok zorba, oldukça dayanıklı ve güvenli olmalarının yanı sıra, kendilerini zor durumlardan kurtarmakta ustadır. Bu durum öğretmenin de zorbayı sınamakta ustalaşmasını gerekli kılmaktadır. Öğretmenler, “şaka olmayan şakalara” dikkat etmelidir. “Sadece şakaydı!”“Oynuyorduk” “Kaza” “Buldum” sözü suçu örtmek üzere söylenen bir bahanedir. Sınıf ortamında tüm öğrencilerin gülmediği şakalar, zorbalığa maruz kalan çocuğa yönelik olabilir.“Ödünç almıştım!” gibi bir bahaneye ise “Kimden?” diye sormak gerekir. “Ortada sorun yok!” diye bir savunma yapan zorbaya, durumun problemli olduğu açıkça anlatılmalıdır. Öğretmenler mutlaka ama mutlaka uyanık olmalıdır. Zorbanın kuklası değil eğitici unsuru olması gerekir. Ve "öğretmeni kandıramıyorum, kendime dikkat etmeliyim" anlayışının yerleştirilmesi gerekir.
Milli Eğitimin Aldığı Önlemler
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile akran zorbalığı ile siber zorbalık yapan öğrencilere disiplin işlemi yapılacak.Yapılan yeni düzenleme ile "siber zorbalık" ile "akran zorbalığı" yapan öğrencilere disiplin işlemi yapılacak. Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.
Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılacak. Yazılı uyarı rehberlik ve psikolojik danışma servisine ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bilgi amaçlı gönderilecek. Yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmeyecek.
Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında doğrudan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilecek.
Yeni düzenlemede, öğrencilerin tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmaları ile okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı.
Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak; bu amaçlar için bilişim araçlarını, okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak, okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar dışında kullanmak, pansiyonda izinsiz kalmak.
Okul disiplin mevzuatı çerçevesindeki şikayetler, gerçek veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek. İsimsiz ve imzasız başvuruların işleme alınmaması esas olmakla birlikte; iddiaların belgelerle ortaya konulmuş olması veya araştırılmasını gerektirir boyutta önemli konuları içermesi halinde ihbara işlem yapılacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden akran zorbalığı konusunda çeşitli destekleyici önerilerde bulunmaktadır. Akran zorbalığı konusunda broşürler, sunular ve okuldaki tüm öğrencilere yönelik farkındalık programları; akran zorbalığı yapan ve akran zorbalığına maruz kalan öğrencilere yönelik psikoeğitim programları ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hikaye kitaplarını yayınlamaktadır. Ulaşmak için buraya tıklayınız

@erolkaranet - 19.11.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.