@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tebligatın Geçersiz Olduğu HallerMevzuat düzenlemesine uygun olmadan yapılan tebligatlara usulsüz tebligat denir. Biraz daha açacak olursak,Usulsüz tebligat; tebligatın kişi, yer veya zaman bakımından usule uygun olarak yapılmaması anlamına gelir.Her ne kadar usulsüz tebligat, yapılmamış tebligat sayılsa da bazı durumlarda bu şart uygulanmayabilir. Bu şartın  geçerli olmadığı durum ise, Usulsüz olarak gerçekleştirilen tebligat, gönderilen kişinin öğrendiğini bildirdiği tarihte tebliğ edilmiş kabul edilir. Yeniden usule uygun bir tebligat çıkarılması gerekmez.

Tebligatın Geçersiz Olduğu Haller

 • Tebligatı alan kişinin komşu veya bina görevlisi olması.
 • Aynı çatı altında oturmayan kişiye yapılan tebligat
 • Tebligatı alan kişi geçici olarak o adreste bulunuyorsa. 
 • Günübirlik o adreste çalışan kişiye yapılmışsa /temizlikçi, tamirci vs)
 • 18 yaşından küçük birine yapılmışsa
 • Kendisine sahip olamayan özürlü birine, haklarını yerine getiremeyen çok yaşlı birine,
 • Tüzel kişilikte yetkili olmayan çalışana yapılan tebligat
 • Vekil varken asile yapılan tebligat
 • Husumet ilişkisi içinde olanlara
 • Birlikte oturmayan aile efradına
 • Tebliğ imkansızlığında kapıya yapıştırma işleminin yapılmaması 
 • Tebliğ evrakının muhtar veya zabıtaya değil komşuya verilmesi
Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın, bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü Tetkik Mercii önüne getirmesi gereklidir.

Derleme @erolkaranet - 27.09.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.