@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır
Boşanma Davalarında Ücret;
Boşanma davası sonucunda verilen kararda, haksız çıkan tarafa tarife uyarınca Aile mahkemelerinde görülen davalar için ön görülen maktu vekalet ücreti eklenir. Boşanma davası ile birlikte yapılan, nafaka, tazminat ve vekalete ilişkin istemler, boşanma davasının ferisi niteliğinde sayıldığından ayrı harca, dolayısıyla ayrı vekalet ücretine tabi değildir yani, boşanma davası ile birlikte istenen nafaka ve tazminat taleplerine karar verildiğinde ya da bu taleplerin reddine karar verildiğinde mahkemece ücrete hükmedilmez, sadece boşanma davası için maktu ücret verilir. Nafaka ve tazminata ilişkin talepler ayrı dava konusu yapıldığı takdirde ücret hesabında dikkate alınır.
Medeni kanun uyarınca eşler arasındaki boşanma davalarında evlilikte elde edilen malların paylaşımı ile ilgili davalarda söz konusu olmaktadır.
Bu tür davalarda, davacı eş mal rejiminden kaynaklanan bir alacak talep etmektedir. Nitekim, bu davalar ile paylaşım konusu edilen şey malın kendisi değil onun değeridir. Evlilikleri sırasında satın aldıkları evle ilgili dava açan eş, söz konusu evin mülkiyetinin yarısını değil o evin değerinin yarısını talep etmektedir.
İşte mal rejiminden kaynaklanan alacak davasının ayrı ve bağımsız niteliği gereği bu tür davalar açılırken talep konusunun değeri üzerinden nisbi harç tahsil edilmektedir. Bu nedenledir ki bu davalarda dava sonunda hükmedilecek vekalet ücretinin de alacak davalarında olduğu gibi kabul ve ret oranı üzerinden nisbi olarak belirlenmesi gereklidir. Davacının davasını açarken, söz konusu davayı tazminat davası olarak nitelemiş olması da sonucu değiştirmez. Değer üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilir.

Nafaka Davalarında Ücret;
Nafaka davalarında, yapılan yargılama sonucunda tespit olunan bir yıllık nafaka tutarı üzerinden yapılacak nispi vekalet ücreti davacı yararına hükmolunur.

Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Davalarında Ücret;
Velayetin verilmesi, kaldırılması davaları, vesayete ilişkin çekişmeli davalar kayyumun ilişkilerine ilişkin çekişmeli davalar gibi davalarda, dava konusu para olmadığından ve para ile de ölçülemediğinden haksız çıkan aleyhine maktu vekalet ücretine hükmedilir.

Boşanma davalarında Avukatlık Ücreti Nedir? 
Boşanma davası açılırken nelere dikkat etmek gerekir? Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma tercihi, açılacak davanın masraflarını belirleyen en önemli etkenlerden ilkidir.
Anlaşmalı boşanma davası ise çocuk varsa vekaleti ve mal paylaşımı konularına ekstra dikkat edilmesi gerekecektir.
Bu çerçevede boşanma davasının açılacağı şehir, çiftin birbirinden talepleri ve mal paylaşımı gibi durumlar göz önünde bulundurularak boşanma avukatı ücreti belirlenecektir.
Bununla birlikte aşağıdaki hususlarda ücreti belirleyecek olan faktörlerdir.
  • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve takibinin sağlanması
  • Çekişmeli boşanma davalarının açılması ve takibinin gerçekleştirilmesi
  • Eşlerden birinin şiddet göstermesi üzerine evden uzaklaştırılma davasının açılması ve takibi
  • Velayet davası açılması ve takibi
  • Nafaka ve tazminat davası açılması ve takibi
  • Nafaka uyarlama davaları ve takibinin sağlanması
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açma ve takibinin yapılması
  • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibinin gerçekleştirilmesi
Ücret belirlenirken avukatın bağlı olduğu ildeki baronun  Avukat Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınacaktır.
Biz bu yazımızda herhangi bir ilin barosuna göre değil Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş olan tarifeye paralel olarak sadece fikir olması için ortalama bir rakam vermeye çalışacağız. 
Buna göre bulduğunuz avukatla yaptığınız görüşme sonunda en sağlıklı ücret daha net ortaya çıkacaktır. 
TBB tarafından kabul edilen tarifeyle, avukatların hangi dava türü için ne kadar ücret alması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde ücretler belirlenmektedir. Bu ücretler ilden ile değişebildiği gibi pazarlıkla da değişkenlik gösterebilir. Ne var ki avukatların tarifenin altında bir ücret almaları söz konusu olmamaktadır. 
Bu durum boşanma davalarında da geçerlidir.. 
Noterden avukata vereceğiniz vekalet ücreti de size ait olacaktır.
Mesela, Ankara Barosunun avukatları bir boşanma davası için sizden sadece kendisi için en az 34.500 TL çekişmeli bir boşanma ise 53.500 TL isteyebilir. Tabi, işin içinde tazminat olursa tazminat değerinin %15'i.. ( BU ücret 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir)

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları Ne Kadardır?
Davalar açılırken çeşitli harçların ( başvurma harcı, peşin harç, gider avansı vs... ) öncelikle yatırılması gerekir 

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023/2024 Yılında uygulanacak olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız

Ankara Barosu 1 Eylül - 31 Aralık 2023 Asgari Avukatlık Ücretleri için tıkayınız

@erolkaranet


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.