@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Allah'tan Peygamber Hanımına Gelen Selam ve Müjde
Aşkların en güzel, fedakarlığın yegane örneği, eşler arasında birlik ve beraberliğin en güzel hali, sevmenin, saygının, özlemin, anılmanın, saygı duyulmanın emsalsiz şekli kıymetli ve sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam ile mübarek eşi kıymetli annemiz Hazreti Hatice annemiz arasında yaşanandır.
Bu aşkın yaşandığı sürecde sayılamayacak kadar güzelliklerin var olduğunu dile getirmenin, yazmanın da yetmeyeceğini biliyoruz.
Bu yazımızda kıymetli annemize gelen Allahu Tealanın c.c'nın selamından, o selama verilen en güzel cevaptan ve bu diyalog sonrası ümmete kalan hatıranın varlığından söz etmeye çalışacağız. Bilelim ki, anlattıklarımızın en doğrusunu Allah c.c bilir.
Bir selam.. Selamın en güzeli. Selamı gönderenin müthiş ve anlatılamayacak kadar mükemmel yüceliği, Selamı getirenin güzelliği, selamla gelen müjde.. Selamı alanın hanımefendiliği, inceliği, naifliği, kibarlığı ve ne güzel insanın mübarek bir eşi olması. 
Tüm güzelliklerin birleştiği bir olay...
Rivayet farklı da olsa merkezinde güzelliğin olduğu anlatı günümüze kadar şöyle
Bir rivayet;
Her farz namazın sonunda okuduğumuz, "Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte  yâze'lcelâli ve'l-ikrâm.” Hepimiz biliyoruz. Söylüyoruz. Anlamı "Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin"..
İşte bu sözün doğuş olayı ;
İslam aleminin kalbi olan beytin, Kabe'nin bulunduğu Mekke'deyiz.. Mekke’de yine mübark bir sağ var. 5 km. mesafedeki  860 m. yüksekliğindeki Hira (Nur) dağı..
Hani, Resullulah aleyhisselamın zaman zaman kendini dinlemek, hakkaniyetten, insanlıktan uzaklaşıp  sapkınlığa dalmış bir topluluktan kaçıp huzur bulduğu yer..
Peygamberimiz peygamber olduktan sonrada ara ara Hira mağarasına gider orada manalar alemine dalar Rabbine dua eder namaz kılardı.
Biricik annemiz, annelerin en güzeli Hz Hatice (Allah ondan razı olsun) her gün O'nun dağdan dönüşü beklerdi. Gelmediği günlerde peygamberimizin geri dönüşü uzarsa özleminden biraz yiyecek alır su alır efendimizi görmeye giderdi
Evet, Hz. Hatice (r.a) Vâlidemiz, muhterem eşi Hira Mağarası’na inzivaya çekildiğinde, emrinde yüzlerce hizmetçi olmasına rağmen mübarek eşinin yemeğini bizzat kendisi götürürdü.
Zaman zaman Hazreti Hatice, yemeği dağdaki o mağaraya götürür, bazen de Resullulah aleyhisselam bugün “İcabe Mescidi” olarak bilinen ve yarı yolda kalan bir yerde buluşup, hasret giderirlerdi.
Ya da bazen kıymetli annemiz O’nun azığını ve kendisine de azık hazırlar, değerli eğinin bulunduğu yere yakın yerde çadır kurar o da orada kalırdı. 
Yine böyle bir gündü Hira'da peygamberimizin ziyaretçisi vardı. Hazreti Cebrail aleyhisselam. Resullulah'ın yanında... Cebrail aleyhisselam dağın eteklerindeki karaltıyı görünce (tahmin ettiği halde) alemlerin efendisine sorar..
"Şu gelen kimdir "
Resullulah , gelenin eşi Hz. Hatice (r.a) Validemiz olduğunu, ev yemek ve temiz kıyafet  getirdiğini söyler. 
"Allah Teâlâ bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti.  Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenâb-ı Hak bana ondan çocuklar ihsan etti." diye her fırsatta övdüğü sevgili eşini karşılamak üzere iken, Cebrail aleyhisselam , Allah'ın elçisine "Hatice yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Ona cennette inciden yapılmış bir saray verileceğini müjdele!" (Buhârî, Menâkıbü'l-ensâr 20) der..
Bu müjde ile peygamberimizin kalbi coşku ile dolarken, kıymetli eşine getirilen selamdan ve verilen müjdeden öylesine bahtiyar olur, öylesine mutlu olur ki kıymetli eşini yolda karşılar.
Peygamberimiz, sevgili eşine dönüp "Müjdeler olsun ey Hadice , senin bu yaptığından ALLAH-u Teala çok memnun oldu ve sana selam söyledi "
Annemiz Hz Hatice sevinç gözyaşlarıyla Efendimize döndü ve Allah'a sonsuz hamd etti
Hz. Enes'den (r.a) bildirdiğine göre, selamı alan kıymetli annemizde bu selama karşılık Hz. Hatice buyurdu ki: "İnnallahe hüve's-selam. Hak Teâlâ Selamın ta kendisidir. Cebrail'e de selam olsun. Sana da selam olsun Yâ Resulallah." bir başka rivayette 'de "Allahümme entessalam Ve minkesselam Tebarekte ya zel celali vel ikram."  "Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin" dediği anlatılır.
Şerh-i Buhârî'de allame İbni Hacer bu hadisin şerhinde şöyle kayd eder:
"Bu vaka Hz. Hatice'nin dini ferasetine delalet eder. Yani Hz. Hatice (r.anha), bu selamın cevabında: "Ve aleyhisselam" (O'na da selam olsun dememiştir.)
Hz. Hatice kendi kalbinin güzelliği, akıllılığı ve değerli düşüncesi ile  Hak Teâlâ'ya Selam gönderilmeyeceğini düşünmüştür.. Selam gönderilmek Hak Teâlâ'nın şanına yakışmaz. Onun şanına yakışacak olan "Sena ve Hamd"dir. Bunun için de Hz. Hatice (r.anha): "innallahe hüve's-selam" (Allah Teâlâ kendisi Selamdır) diye söylemişti. 
Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s) buyurdular ki: "(Ahiretin) en hayırlı kadını Meryem bintu İmrân'dır. (Dünyanın) en hayırlı kadını Hatice bintu Huveylid'dir." Ravi bunu söylerken, eliyle semaya ve arza işaret etti."
Rezin bir rivayette şu ziyadeyi kaydetmiştir: "Resûlullah (s.a.s) buyurdular ki: "Erkeklerden pek çokları kemale ermiştir. Kadınlardan ise Imran'ın kızı Meryem, Firavunun karısı Asiye, Huveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dan başka kimse kemale ermemiştir. Hz. Aişe'nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir."
Hazreti Hatice annemizin ahiret hayatı üzerine aktarılan rivayetlerden abzıları;
Sahih'te Âişe'nin (r.anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s) Hatice'ye (narına) Cennette, gürültü, patırtı ve yorgunluğun olmadığı bir ev müjdeledi." (İbnu Hacer s. 494)
Yunus b. Ebî İshâk, babasından şöyle nakleder: "Bir gün Fâtıma babasına Yâ Resûlallah, Cebrail'e sorup annemin durumunu öğrenmeden hiçbir şey bana fayda vermiyor" demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber bunu Cebrail'e sorar o da Hatice'nin Cennet'te Meryem ve Sâre arasında olduğunu söyler." (Kazıcı s. 1219)
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.