@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları Nelerdir
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (E-DEVLET) https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Görevlendirmeler Bakanlığın 05.06.2021 tarih ve 26043924 sayılı yazısında belirtilen öncelikler doğrultusunda yapılacaktır.

1. Dönem Başvuruları 04/09/2022 saat 23:59 itibariyle sonlandirilacaktir. Bu tarihten sonra E-Devlet üzerinde yapılacak başvurular ikinci dönem için geçerli olacaktır.

Not: 22/08/2022 tarihinden önce başvuru yapanların başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.
5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.
(KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sistemde kayıtlı telefon numaralarından bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.
Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir.
  • Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)
  • Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
  • Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)
  • 1 Adet Fotoğraf
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
  • Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.