@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kiracı Borcunu Ödemeden Giderse
"Dün itibariyle bir kaç ay öncesine kadar kirada olan evimize elektrik borcundan dolayı elektrik idaresince icra geldi. Yapmak istediğimiz şey buna itiraz etmek ama gelen icra kağıdının üzerindeki avukatın numarasını arayıp danıştığımda itiraz etmemiz halinde olayın mahkemeye düşeceğini ve bizim tarafımızdan lehine sonuçlanamayacağını birde mahkeme masraflarıyla icra tutarı dahil 2 katına çıkacağını söyledi. Şimdi öğrenmek istediğim şey. bizim ne yapmamız gerekiyor? kiracımız evi aniden boşaltıp faturalarını ödemeden gitti ve kiracının bizim evimizde kiracı olarak kaldıklarını ispatlayabileceğimiz herhangi bir delil yok yani babam sözleşme yapmadı ve elektrik su da bizim üzerimize. onların bizim evimizde kiracı olduklarını ispatlamamızın başka bir yolu var mıdır. Yardımcı olursanız çok sevinirim."

Cevap : Ziyaretçimiz sorusunda elektrik aboneliğini kimin üzerinde olduğunu belirtmemiş. Ancak gidişattan anlaşıldığına göre ve abonelik kendi üzerlerine olduğu için icra ödeme emrinin kendilerine gelmiş olması.
Genel olarak, zorunlu olarak, Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin kiracı üzerine alınması talep edilmelidir. Ev sahibinin bu uygulamayı yaptırmak ve takip etme yükümlülüğü vardır.
Bu durumda okurumuza verebileceğimiz cevap özetle şu şekildedir. Borç miktarı fazla değilse tamamını vakit kaybetmeden ödeyin. Eğer bütçenize ağır gelecek şekilde ise avukatla anlaşıp faizi durduracak şekilde taksitlendirme yaparak yine hemen ödemenizdir. Elektrik kurumunun avukatı doğruyu söylemiş. İtiraz ederseniz size daha pahalıya mal olur. Çünkü ABONELİĞİN BABANIZIN ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE borca itiraz etmeniz anlamsız olmaktadır.
Bunun ardından, ödeme yaptıktan sonra elinizdeki belgelerle eski kiracınıza karşı ev sahibi kimse, burada babanız oluyor ki, icra takibi açarak bu parayı kiracıdan tahsil edebilir.
Kiracınızın evinizde oturduğunu ispatlamalısınız. Bir kaç komşu ya da muhtarda, Nüfus Müdürlüğünde bulunan adres tespit tutanakları, binanızda oturduğuna dair kayıt, taksit sözleşmesi vs bulabilirseniz icra aşamasında lazım olabilir.
Ödediğiniz faturanızla kiracıdan bu borcu alabilmeniz için icra takibi yapmalısınız. Eğer kiracınız itiraz ederse 7 günlük ödeme süresi içinde itirazın iptali davası açarsınız. Mahkeme aşamasında o dönemde sizin kiracınız olduğunu ispat etmeye çalışırsınız. Kira sözleşmeniz, telefon su, elektrik, doğalgaz faturaları aidat borcunun kiracının üzerinde olduğunu göstermeye yeterli olabilir. Delillerinizi ileri sürdükten sonra davayı kazanma şansınız yüksek olacaktır. Ayrıca davayı kazandığınızda yasal faiziyle paranızı ve icra inkâr tazminatını da alabilirsiniz.
Bu arada, yukarıda değindiğimiz gibi elektrik, su, doğalgaz abonelikleri mutlak surette kiracın kendi züerine yaptırılması gerekir. Böyle olursa, bu masrafların ödenip ödenmemesi ev sahibini bağlamayacaktır. Faturalar ödendi mi ödenmedi mi kaygısı güdülmeyecektir. Kiracı faturaalrı ödemese bile, yeni kiracının ya da ev sahibinin bunlardan sorunlu olması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
Bu konu ile alakalı açılan davalarda Yargıtay kiracılar lehine davayı sonlandırdığını hukukçulardan takip etmekteyiz. Fakat Apartman aidatı konusu bu şekilde olmamaktadır. Apartman aidatı konusu gayrimenkulun genel özelliğinden kaynaklandığı için, giden kiracının apartman aidat borcunu Ev sahibi yüklenir. Yine yeni gelecek olan kiracı eski apartman aidat ödemesinden muaf tutulur.

Örnek karar :

Yargıtay, ev sahibinin, elektriğe abone olan kiracısının borcundan sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Ev sahibi, dairesini kiraya verdi. Kiracı, elektrik abonesi olmak için TEDAŞ’a müracaatında, eski abonenin (eski kiracının) elektrik borcu ile karşılaştı. TEDAŞ, borcun ödenmemesi halinde abone olunamayacağını ve elektriğin bağlanamayacağını belirtti. Bu durumda ev sahibi, eski kiracının elektrik borcunu ödedi.
Davacı ev sahibi TEDAŞ’ın eski abonenin elektrik borcunu haksız olarak kendisinden tahsil ettiğini ileri sürerek, ödediği paranın yasal faizi ile tahsili istemiyle TEDAŞ aleyhine dava açtı.
TEDAŞ, ev sahibinin ancak kendi kiracısı olan eski aboneye karşı rücu davası açabileceğini belirterek, davanın reddini istedi. Yerel mahkeme, davanın husumet yönünden reddine karar verdi.
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını davacı ev sahibi lehine bozdu.
Yargıtay’ın kararında, TEDAŞ ile elektrik borcunu ödemeyen eski kiracı arasında abone sözleşmesi bulunduğu belirtilerek, abone sözleşmesi kimin adına düzenlenmişse, tüketim bedelinden o kişinin sorumlu olduğuna işaret edildi.
Davacı ev sahibinin borcu olmadığı halde darda kaldığından eski kiracısı olan abonenin elektrik borcunu ödemek zorunda kaldığı ifade edilen kararda, Borçlar Hukuku’nda, sözleşme yapma hürriyeti kural olmakla birlikte, bunun da bazı istisnaları bulunduğu kaydedildi.
Kararda, şöyle denildi:
“Devlet veya kamu kurumlarının tekelinde bulunan bazı kamu hizmetleri ve zaruri ihtiyaç maddelerini dağıtan kuruluşlarla, bunları talep eden kişiler arasında sözleşme yapma mecburiyeti vardır. Bu nedenle, davalı TEDAŞ enerji dağıtım tekelini elinde bulunduran bir kurum olarak sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmeyi yapmak içinde alacaklı olmadığı kişilere mükellefiyet getirecek şekilde, eski borçların abone olmayan davacıdan istenmesi sözleşme yapma hürriyetine engel teşkil eder. Bu nedenlerle davanın kabulü gerekirken davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”

@erolkaranet - 18.08.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.