@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kalp Hastası Borçluya Hacze Gitmek Ve Cezai Sorumluluk
Zaman zaman hacze giden avukatlara ya da haciz memurlarına borçlu yakınlarınca söylenen, bir şekilde savunma amaçlı ve haciz işleminden kurtulmanın yolu olarak gösterilen “ borçlunun kalp hastası olduğu, haciz yapılırsa bunu kaldıramayacağı, bu hususta doktor raporları “olduğu söylenir. Hatta bazıları bir şekilde raporları dahi göstermektedir.
Burada avukat ya da icra görevlileri tereddüt içinde kalmaktadır. Kalp hastası borçluya haciz yapılır mı, yapılırsa ve o esnada borçlu fenalaşır hatta ölürse bunun sorumlusu kim olur düşünceleri oluşmaktadır
Bu durumda haciz yapılır mı? 
Borçlunun hasta olması haczin yapılmasına engel değildir. Bu kişi borç yaparken sonucunu pek ala iyi biliyordur. Hastalığını da tabii. Burada alacaklının ne günahı var. Alacaklı da kalp hastası ise borcun tahsil edilememesi nedeniyle heyecanlanıp fenalaşırsa bunun sorumlusu kim olacak. O nedenle Borçlunun kalp rahatsızlığı, haciz işlemi için engel değildir. Eğer kalp hastasına haciz işlemi yapılmayacaksa polis kalp hastasını yakalamasın hâkim kalp hastasını yargılamasın mı diyeceğiz?
Böylesi bir durumda ne yapılabilinir.
Bu konuda esneklik aramak isteniyorsa hasta borçlu yakınına davetiye bırakılabilinir, borcun ödenmesi tavsiye edilir, icra dairesine gelerek taahhütname verdiğinde hacze gelinmeyeceği söylenebilinir. Bunlar yapılmadığında hacze bir kez daha gelineceği belirtilir.
Ya da usulüne uygun 'hakkın kullanılması veya kanun hükmünü yerine getirme' gereği, heyecan oluşturmadan gayet sakin bir şekilde haciz işlemi uygulanır.
Haciz işlemi, 'hakkın kullanılması veya kanun hükmünü yerine getirme' olması itibariyle (yasanın belirlediği sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla) ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeptir. Yasanın belirlediği sınırlar aşıldığında ise ceza sorumluluğu doğacaktır ve genel hükümlere göre değerlendirilecektir. Kanunun emredici hükmü gereğince hukuki sorumluluk yalnızca idareye atfedilebilir.

İİK. Madde 5 -
İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.