@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamİSKİ, 223 Personel Alacakİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 223 personel alımı yapacak. İlan resmi gazetede yayınlandı

İSKİ'nin Resmi Gazete'nin 02.08.2022 tarihli sayısında da yayımlanan yaptığı duyuruya göre Mühendis, Teknisyen, Restoratör, Mimar, Kimyager, Peyzaj Mimarı, Laborant, Ekonomist, Biyolog, Tercüman olmak üzre 223 personel alınacak.

İlandan önemli başlıklar

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
b. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (12/09/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
c. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır,
d. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır. (Öğrenim dili %100 yabancı dil olan Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Programlarından mezun olanlardan (Lisans) YDS şartı aranmayacaktır.)

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Sınava girmek isteyen adaylar, 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır. Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam