@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra Dairesinden İlamın İcrası Belgesinin Talebi Dilekçesi

İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir.
İlamın icrası belgesi ne demek?
Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve icra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur. 
İlam nasıl icraya konur?
İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurması, yapılan yargılama sonunda lehine bir ilam(karar) elde etmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi şeklinde gerçekleştirilen bir takip yoludur.

İcra Dairesinden İlamın icrası belgesinin talebi dilekçesi

İlamın İcrası Belgesi Örnek No:29

İlamın icrası belgesi

T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
0000/000000E


İLÂMIN İCRASI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı : ..............................................................................

2-İlâm veya ilâm niteliğindeki belgenin ................................................................................
tarihi, numarası, verildiği makam veya ................................................................................
merciin adı : ..............................................................................

3-İlâmın ne derece yerine getirildiği ................................................................................
(tamamen, kısmen) : ..............................................................................

4-İlâm hükmünün yerine getirildiği tarih : .......................................................................

İşbu belge isteği üzerine borçlu ................................ ‘ya verilmiştir.

(İİK m.144, 250)

..../..../.........

İcra Müdürü
Mühür ve imza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 158’e karşılık gelmektedir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.