@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamİcra Daireleri Başkanlıklarına Atamalar Yapıldı.Adalet Bakanlığı İcra İşleri daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 14 bölgede İcra Daireleri Başkanlığı kurulduğu, bununla birlikte  Bakırköy İcra Daireleri Başkanlığının yetki çevresine Küçükçekmece İcra Dairelerinin de dâhil edilmesine karar veridiği belirtildi.

Başkanlığın yaptığı açıklama şöyle;

"Bakanlığımızın 14.06.2022 tarihli ve 82084579-141 sayılı Olur’u ile iş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun mahallerinde İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulmasına, atamalarının yapılmasını müteakip faaliyete geçirilmesi ile kurulacak başkanlıklarının yetki çevrelerinin her mahaldeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki çevresi ile aynı olarak belirlenmesine, ayrıca Bakırköy İcra Daireleri Başkanlığının yetki çevresine Küçükçekmece İcra Dairelerinin de dâhil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu İcra Daireleri Başkanlıklarına atamalar yapılmıştır.
Ataması yapılan başkan ve başkan yardımcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, atamaların, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

 İcra Daireleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri

10 Ocak 2019 tarihli ve 27 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7 nci maddesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40 ıncı maddesinin (k) bendi gereğince “İcra İşleri Dairesi Başkanlığı” kurulmuş olup, aynı Kararnamenin 51 inci maddesine göre Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır;
a) İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
ç) İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,
d) Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam