@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Heybeliada Deniz Harp Okulu Caminin Bilinmeyenleri
Bugün, yeni bir cami daha ibadete açıldı. İstanbul Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu yerleşkesindeki cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Bayramını kutladığımız bugünlerde onurla, şerefle ve dualarla açıldı.
Deniz Harp Okulu ya da Bahriye Mektebi Cami, aslında yıllar önce var idi. 1930'larda yıkıldı.
Bahriye Mektebi Cami, Heybeliada’nın tek camisiydi. Cani üç katlı olup tam adı Heybeliada Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye ve Cami-i şerifi,,, 
Osmanlı'dan kalan ve üzerinde özgün bir hat ile yazılmış kitâbesinde “Edâ-yı farz edip târîh-i tâmmın söyle ey Rif‘at / Gelip bu ma‘bed-i dilde duâ kıl Hân Mahmûd’a” (1244/1829) yazılı beyitler bulunan cami dönemin askeri komutanları tarafından o dönemin Cumhurbaşkanı olan Atatürk'e yaranmak, göze girmek için onun bir emriyle camiyi yıktılar. Hem ada, hem de Bahriye Mektebi camisiz kaldı.
Halbuki adada bulunan Hristiyanların kiliseleri ve Yahudilerin havrası vardı.Onlara kimse dokunmadı ve uzun süre adada yaşayan Müslümanlar camisiz yaşamaya başladılar. İleri ki tarihlerde adanın tepelerinde Kazasker Abdulkadir Efendinin eşi tarafından 1935 yılında bir küçük cami yapıldı. Ne var ki, subay talebelerinin ibadet etmelerine yasak getirildiğinden sadece sivil halk buradan faydalanıyordu.

Heybeliada Deniz Harp Okulu, 1890 - internetten

Yıkım Nasıl oldu.
1828’de II. Mahmud döneminde inşa edilen ve kiremit kaplı bir çatı ile örtülü olan bu caminin her cephesinde üç sıra halinde pencereler bulunuyordu. 1834 yılında tamamlanan caminin yıkım hikayesi şöyle anlatılır. 11 Eylül 1934 yılında Atatürk Heybeliada’yı ziyarete gelir. Önce İsmet Paşa’nın köşküne ardından Deniz Lisesi’nde kısa bir müddet kalır, ama giderken okul komutanı ve etrafındakilere "kışlanın ve okulun içinde caminin bulunması doğru değildir. Cami en kısa zamanda okulun dışına çıkarılmalıdır. " der ancak cami yıkılır. Yıkılış o yıkılıştır. Kışla dışında cami de yapılmaz.
Sayfamızda yer alan gazete kupürünü okuduğunuzda yıkımın nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Anlatıldığına Göre; Mustafa Kemal Adaya gitmiş istirahat ederken su istemişti.Suyu kafasına dikince, Camii Minaresiyle gözgöze gelmişti. Bu karşılanış minarenin ve caminin sonu oldu. O gece minare yok oldu. Ermeni Mimar tarafından yapılan Camii, Adadaki Kürt Hamallara yıktırıldı..
Bu arada bazı kaynaklarda köşkü Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü’nün etkisiyle yıktırıldığına dair iddialar da yer almaktadır.


Nihayet cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
Kaynaklar 
  • https://www.facebook.com/476817029071743/photos/heybeliada%27daki-camiyi-m-kamal-neden/736613289758781/
  • Vehbi Kara - https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/vehbi-kara/tarihi-bahriye-mektebi-camii-ihya-ediliyor-39058.html
Derleme @erolkaranet - 31.08.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.