@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hangi Millettensiniz
Hangi millettensiniz.
Türk, Kürt, Çerkez, Alman, Amerikan, Oğuzlar, Hint vs vs..
Biz size hangi milletten olduğunu soruyoruz ve aldığımız bu basit cevabı beğenmiyoruz. Çünkü doğru değil.
Babamız Hazreti Adem, Nuh tufanı sonrası babamız Nuh aleyhisselam ve sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam efendimizin sık sık buyurduğu gibi "Hazreti İbrahim milletindeniz".
Bu millet kavramı dini yani Allah'a giden yolu belirler. İbrahim aleyhisselamın milleti olmak demek tüm peygamberleri içine alacak şekilde Hazreti Muhammed aleyhisselamın da yolu olan İslamın kuralları içerisinde o şeriat üzerine yaşamak ve sonunda öldükten sonra katılacağımız gerçek milletten olmak.
Ümmetçilik anlayışı milliyetçiliği siler. Bu nedenle geçmiş Türk toplumlarında yaşamış bulunan Müslüman alimler eserlerinde asla Türk kökenli olduklarını belirtmemiş Müslüman olduklarını ifade etmişlerdir. Türk, Acem, Arap milletinden herhangi birinden olduklarını ifade etmekten haya etmişlerdir. Onlar Müslümandır. Allah'ın rızasıyla çalışmışlardır. Ölüm sonrası edinecekleri mükafatların düşüncesiyle, Allah'a (c.c) olan bağlılıklarının gölgesinde bağlı oldukları kavimlerden, dünya anlamındaki millet kavramından uzak durmuşlardır.
Bu sebeple ilim araştırması yapanlar genellikle eserlerinde Arapça bir dil kullanan alimleri hep Arap sanmışlardır.
Şimdi gelelim yazımızın ana temasına.
Millet kavramı anladığımız değil ahiret hayatında içine düşeceğimiz toplulukların varlığı ile Kuranı Kerim'de belirlenmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’de millet kelimesi biri Hz. İbrâhim, İshak ve Ya‘kūb’a nisbet edilmek suretiyle, yedisi “millet-i İbrâhîm” şeklinde olmak üzere on beş yerde geçmektedir Bununla birlikte fırat ve millet kavramları ayrı anlamda olsa da aynı anlamda kullanılmıştır. İnsanın dünyevi yaşamda sözünü ettiği millet kavramı gerçek anlamından çok uzak mecazi anlam ifade eder. Her ne kadar millet kacramı din kavramını da yanında getirmiş olsa da "gidilen yol" demek olarak açıklayacağımız millet kavramının dünyavi anlamı Allah c.c. katında yok ve değersiz bir anlamdır.
Her insan İslam fıtratı üzerinde doğsa da, sonra bu fıtrat şaşırır yolunu kaybedenlerle yol üzerinde ısrarla yürüyenlerin ahirette gideceği gerçek millet kavramına döner.
Kuran-ı kerim'de asıl geçen millet kavramına eşdeğer gibi duran Ashab kelimesine baktığımızda gidilen yol üzerinde olanlar birer ashabdır.
Ancak Kuran'da bu ashab kelimesine baktığımızda ölüm sonrası katılım göstereceğimiz gerçek millet kavramı da ortaya çıkmaktadır.
Hanif olan din üzerine yaşayanlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Bu yol üzerinde rehber hangi peygamber olursa olsun Allah'ın emrettiği yol üzerine ölüp ahirete geçeceklerdir.
Yine ahirette hesaplar görüldükten sonra sınıf sınıf ayrılacak olan toplulukların her biri bir millet yani ashab olarak nitelendirilecek. Bunlardan bize bildirilenler aşağıda yer almaktadır.
Burada dikkat edip bireylerinden biri olmak arzusuyla dünya yaşantımızın şekillenmesine sebep olacak olan ahiretteki bu milletlerden hangisinden olmamız gerektiğine şimdiden karar verelim ve geleceğimizi buna göre şekillendirelim.
Dileriz, Ashabı Meymene, Ashabı Yemin olmak için can atacaksınız. 

Gelelim Kuran-ı Kerim'de bildirilen ve ah,iret hayatında bulunacak olan milletlere.. Genellikle Vakıa süresinde ahirette 3 kısım, 3 millet topluluğu olacağı net olarak bildirilmiştir...
Bunlar Önde olanlar, Defterleri sağdan ya da önden verilenler son olarak defterleri soldan ya da arkadan verilenler.
  • Es-sâbikūne’s-sâbikūn - Mukarrebûn  - Önde Olanlar 
  • Ashabı Meymene - Ashabı Yemin kitapları sağ taraflarından verilenler, cennetlikler... “Allah’ın hoşnut olduğu tavırları benimseyen, O’nun katında değerli kimseler” “hakkın ve erdemin yanında olanlar” 
  • Ashabı Meşeme - Ashabı Şimal Amel defterleri sol taraflarından verilenler, cehennemlikler “bâtılın ve erdemsizliğin yanında olanlar” 
Ashab-ı Yemin ayetleri
Vakıa Suresi, 27. ayet: "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin."
Vakıa Suresi, 38. ayet: "Ashab-ı Yemin" olanlar için.
Vakıa Suresi, 90. ayet: Ve eğer "Ashab-ı Yemin"den ise,
Vakıa Suresi, 91. ayet: Artık, "Ashab-ı Yemin"den selam sana.
Müddesir Suresi, 39. ayet: Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

Ashab-ı Meymene ayetleri - 
Vakıa Suresi, 8. ayet: İşte o "Ashab-ı Meymene", ne (kutludur o) .
Beled Suresi, 18. ayet: İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır 

Ashab-ı Şimal. ayetleri
Vakıa Suresi, 41. ayet: "Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdur o) 

Ashab-ı Meş'eme ayetleri
Vakıa Suresi, 9. ayet: "Ashab-ı Meş'eme" ne (mutsuz ve uğursuzdur o) "
Beled Suresi, 19. ayet: Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır 

Ashab-ı Uhdud olarak bildirilen millet topluluğu var ki bunlar Müminlere zulüm yapanlar, hendek kazarak ateşte yakanlar ve her fırsatta müminlere zulüm yapanlardır.

Ashab-ı Uhdud ayetleri
Buruc Suresi, 4. ayet: Kahrolsun Ashab-ı Uhdud
Buruc Suresi, 5. ayet: 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,'
Buruc Suresi, 6. ayet: Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.
Buruc Suresi, 7. ayet: Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Buruc Suresi, 8. ayet: Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

Ashab-ı Uhdud için Kuran-ı Kerim'deki o ayetler
"Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak çevresinde oturup, inanmış kimselere, dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Bu inkârcıların inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan, övülmeye lâyık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandır. Allah her şeye şahittir. Fakat, inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları dinlerinden çevirmeye uğraşanlar, eğer tövbe etmezlerse, onlara cehennem azabı vardır. Yakıcı olan azap da onlaradır. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara, içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu, büyük bir kurtuluştur. Doğrusu Rabbi'nin yakalaması amansızdır... " (el-Burûc, 84/4-12)

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.