@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Gemi Haczi Talebi Dilekçe ve Müzekkere Örneği
Gemi Haczi talebi Dilekçe Örneği


T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
0000/000000E


Alacaklı Adı Soyadı
Tc Numarası
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta
Alacaklı vekili Av...
Tc Numarası
Baro Sicil No
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta
IMO NO : :

Yukarıda yazılı borçlu adına kayıtlı ise … IMO nolu ve … isimli … Gemisi’nin yükleme ve boşaltma işlemlerinin engellemesine, muhafaza altına alınmasına ve başkaca gemileri varsa onlara da haciz konularak muhafaza altına alınmasına ve seferden men edilmesine, borçlu adına tespit edilen gemilerin bağlama limanının sicil müdürlüğümüz olması halinde kayıtlarına haciz konulmasına, bağlama limanının müdürlüğümüz olmaması halinde seferden men edilmesine, bağlama limanının müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine ve ilgili tüm liman başkanlıklarına bilgi verilmesini, talep ederiz.
Alacaklı ( Vekili )
Av.


Gemi Haciz Müzekkeresi örneği

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
0000/000000E
… LİMAN BAŞKANLIĞI’NA


Alacaklı Adı Soyadı
Tc Numarası
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta
Alacaklı vekili Av...
Tc Numarası
Baro Sicil No
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta
IMO NO :


BORÇ MİKTARI : … TL. (Faiz ve masraflar dahil)

Yukarıda borç miktarı yazılı olan borçlu/ların iş bu borcundan dolayı adına kayıtlı ise … IMO nolu ve … isimli … Gemisi’nin yükleme ve boşaltma işlemlerinin engellemesine, muhafaza altına alınmasına ve başkaca gemileri varsa onlara da haciz konularak muhafaza altına alınmasına ve seferden men edilmesine, borçlu adına tespit edilen gemilerin bağlama limanının sicil müdürlüğümüz olması halinde kayıtlarına haciz konulmasına, bağlama limanının müdürlüğümüz olmaması halinde seferden men edilmesine, bağlama limanının müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine ve ilgili tüm liman başkanlıklarına bilgi verilmesine karar verilmiştir.
Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …

İCRA MÜDÜRÜ
Mühür ve İmza
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.