@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Borcumu Ödedim. İcra Dosyam Kapanmadı
Bir konuda size sorum olacaktı. Ben bankanın birinden almış olduğum kredi sebebiyle icra dairesinde dosyam açıldı. Ancak borcumu bitirmeme rağmen dosyam hala açık gözüküyor. Bu durumda ne yapmam gerekir?

Değerli okurumuzun ödemeyi İcra dairesine yapmadığı anlaşılıyor. Muhakkak surette, ödeme ya alacaklının kendisine yani bankaya ya da avukata yapılmıştır. Bu durumu günümüzde çokca yaşıyoruz. Okurumuz, borcunu tebligatı aldığı İcra Dairesine gidip ödeseydi, gerekli hesaplar yapılır ve borç tahsil edildiğinden dosyası kapanırdı. Diğer durumda alacaklının ya da vekilinin borcu aldığını bildirmemesi nedeniyle dosya hep açık kalacaktır. Hatta ileride tekrar işleme konulabilir.
Bir diğer sebep ise, icra dairesine gitmeden tebligat üzerindeki borcu icra dairesi IBAN numarasına yatırdıysanız dosyanız yüksek ihtimalle kapanmayacaktır. Çünkü tebligatta yazan borç miktarı masraflar hariç olduğu gibi icra dairesindeki kesin kapama rakamı icra kapak hesabı ile netleşmektedir. Tebligat üzerindeki yazan tutar ödendikten sonra icra dosyası kapanmaz ve kalan bakiye için bir süre sonra bakiye borç muhtırası gelme olasılığı yüksektir. Bazı durumlarda icra kapak hesabı tebligat üzerinde yazıyor olabilir veya icra dairesinden alınan icra kapak hesabına ödeme yapılmış olunabilir. Bu durumda da kapanmayabilir çünkü icra dairelerindeki işlem yoğunlukları dosyanın kapanmasını engelleyebilir.
Dosya borcunu alacaklıya ödediyseniz alacaklının icra dairesine dosya borcunu tahsil ettiğine dair beyanda bulunması gerekir. Bu beyanla birlikte icra tahsil harcı hesaplama ve ödeme işlemini gerçekleşmektedir. İcra tahsil harcı borca ek bir masraftır ve asıl alacaktan ayrı olarak alacaklı tarafından borçlunun icra dairesine yatırması istenir.
Ziyaretçimizin bu konuda yapacağı ilk iş bankadan alacağı “borcu yoktur” yazısı ile birlikte ödeme yaptığı bankanın avukatı ile görüşmesi olacaktır. Bu görüşmede ziyaretçimiz borcunu ödediğini, icra dairesindeki dosyasının kapatılmasını istemesi ve varsa hacizlerin kaldırılması istemi olacaktır. Eğer avukat bu konuda duyarsız kalırsa dosyasının açıldığı İcra dairesine giderek dosyaya ait borcu ödediğini beyan etmesi olacaktır.
Bunun yanı sıra dosyada hacizli bulunan menkul ve gayrimenkul malı da varsa bunların üzerinden hacizleri kaldırmasını talep etmesi gerekecektir. Ancak hacizlerin kalkması harca tabi olduğundan bu harçları bankaya ödememişse icra dairesine ödeyerek bunları kaldırtabilir. Bunun yanı sıra İcra Hukuk mahkemesinde de dava açabilir.
Borçlunun bu şekilde borcunu haricen ödediğini İcra Müdürlüğüne/Hâkimliğine bildirmesi ile borcu haricen tahsil ettiğini dosyaya bildirmeyen avukat hakkında önce muhtıra gönderilir, ardından vergi dairesine suç duyurusunda bulunularak Amme Alacaklarının Tahsili usulüne göre işlem yapılır.
Özetle; İcra dosya borcu haricen (alacaklıya) veya icra dairesine ödenmekle iş bitmiyor. Mutlaka dosyanın açık veya kapalı olduğunun UYAP vatandaş veya E-Devlet ile kontrolü gerekmektedir. Dosya açık ise alacak sonradan sehven e olsa el değiştirebilir ve tekrar tahsil edilebilir. Hatta dosyadan mal varlığı sorgulama talebi ile tasarruflarınıza haciz konulabilir. Böyle bir risk altında kalmamak için alacaklının beyanda bulunması veya icra dairesinin kapatması konusunda ısrarcı olun.Sizi oyalıyorsa yukarıda belirttiğimiz gibi şikayet edin.

@erolkaranet - 26.05.2017 - Güncelleme 04.08.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.