@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yahudilerde Namahrem Eli TutmamakGenellikle İslamiyette var olduğunu sandığımız namahrem yani nikah düşen birinin elinin tutmamak Yahudi din anlayışında da mevcut olan bir kuraldır.Yahudi dilinde "şomer negiah" ilkesi olarak benimsenen bu kurala göre, bir kadın kendi yakın aile üyeleri (eş, evlat, ebeveyn, kardeş, büyükanne ve büyükbaba) dışındaki kimselerle el sıkışmak gibi fiziksel temas kurmuyor.
Önceki gün, Henüz 28 yaşında olan Yuval Dayan adındaki Yahudi şarkıcının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in elini dini inançlarına aykırı olması nedeniyle tutması her ne kadar sosyal medyada tepki ile karşılansa da şarkıcı, aynı karşılaşmanın bir kez daha tekrarlanması halinde yine tokalaşmayacağını açıkladı.
Aynı zamanda İsrail Savunma Kuvvetlerinde asker olan genç kadın "Bir hafta önce başkanın elini sıkar mıyım diye soruldu ve bunu derinlemesine düşündüm.16,5 yaşımdan itibaren çok fazla insana maruz kaldığımda ve kendimi giyim ve temas yoluyla koruma arzum var. Asalet ve insan onuru, benim eğitim aldığım temel değerlerdir ve gelecekte çocuklarımı da bu değerler üzerine eğiteceğim." diyerek kendini savundu.
"Şomer negiah - ללא נגיעה " ya da "dokunma yasağı"na uyan dindar Yahudiler, bu inançları gereği karşı cinsten "namahrem" bir kişiyle fiziksel temastan kaçınmaya dikkat ediyor.
Sadece Müslümanlar arasında olmayan bu uygulamanın Yahudilerde olmasının nedeni de Yahudilerin bir çok eylemlerinin İslamiyetten etkilendiğini acıkça göstermektedir.
Ortodoks Yahudilikte, evli olmayan ve yakın akraba olmayan erkek ve kadınların birbirlerine şehvetli dokunmaları genellikle yasaktır. Karşı cinse dokunmaktan kaçınan kişiye “somer negiah” denir. Sadece sevgiyle (" b'derech chiba ") dokunmak yasaktır.
Bir iş ortamında hızlı bir el sıkışma konusunda görüşler bölünmüştür : bazı yetkililer (çoğunlukla Modern Ortodoks kökenli) buna izin verirken, diğer insanlar (neredeyse tüm Haredimler ve diğer birçok Ortodoks Yahudi) bunu yasaklamaktadır. Soru şu: "Duygusal nedir?" Bununla birlikte, cinsel olarak çekici olmadığı varsayılan bazı akrabalara (ebeveynler, çocuklar, büyükanne ve büyükbabalar, torunlar) dokunulabilir. Küçük yaşta evlat edinilen çocukların bu yasağa dahil edilip edilmediği tartışmalıdır ve duruma göre değişir. Niddah süresi dışında eşine dokunulabilir ; birçok evli çift de halka açık bir şekilde birbirlerine dokunmazlar .
Muhafazakar ve Reform Yahudiliği bu yasalara uymaz.

İslamiyette Kadın Eli Tutmak

Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir.
Bir erkeğin, yabancı (namahrem) bir kadınla tokalaşması haramdır, câiz değildir. Bunun haram olduğuna delâlet eden delillerden birisi de, Ma'mer b. Yesâr'ın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
لأَنْ يُطْعَنَ فيِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَـحِلُّ لَهُ. [ رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع] ‌
"Sizden birinizin başına demirden bir iğne batırılması, kendisine helal olmayan (yabancı) bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır." (Taberânî ve Beyhakî rivâyet etmişler, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 5045'de hadis sahihtir, demiştir.)
Hiç şüphe yok ki bir erkeğin yabancı (namahrem) bir kadına dokunması, fitnenin, şehveti galeyana getirmenin ve harama (zinâya) düşmenin sebeplerinden birisidir.
Hiç kimse sakın: "Ben iyi niyetliyim ve kalbim temizdir" demesin. Zirâ en temiz kalpli ve en iffetli nefis sahibi olan Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kesinlikle hiçbir yabancı kadına dokunmamıştır. Hatta kadınlar kendisine beyat ederlerken, erkeklerin ellerini tutar gibi onlarla beyat etmemiştir.Onun kadınlarla beyatı, ancak sözden ibâret olmuştur.
Bazı Müslümanlar, yabancı bir kadın tokalaşmak için elini kendisine uzattığı zaman tokalaşmadığı zaman çok mahçup olacağını düşünerek onunla tokalaşmaktadır.
Bazıları da kadınlarla aynı ortamda bulunduğu için okul veya üniversitedeki bayan öğretmen ve kız öğrenciyle, kendisiyle aynı işyerinde bulunan bayan memurla, toplantı ve ticârî görüşmelerdeki kadınlarla tokalaşmak zorunda kaldıklarını iddiâ etmektedirler.
Bu, geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret değildir. Müslümana düşen görev; nefsine ve şeytanına üstün gelmesi ve dininde güçlü ve kuvvetli olması gerekir.Çünkü Allah Teâlâ hakkın yerine getirilmesinden çekinmez. Müslümanın,kadınlarla tokalaşmamasının sebebini nâzik bir şekilde açıklaması ve bu davranışının, kadını küçük düşürmek için yapmadığını, aksine dininin hükümlerini yerine getirmek için yaptığını açıklaması gerekir. Bu davranışı, ona, -çoğu zaman- başkalarının kendisine saygı duymalarını kazandıracaktır. Tokalaşmadığı için başlangıçta bu davranışı garip karşılamalarının bir mahzuru yoktur. Belki de bu davranış, onları, pratik olarak İslâm dînine dâvet etmek için bir fırsat olabilir.
Bunun için dinini, dünyasını ve şerefini düşünen kimseler, meşru olmayan bu gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir. 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.