@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Sanal Paraların Haczi
Sanal ya da Kripto para..

Son teknolojik gelişmeler sonucunda parası olanın adeta kumar niteliğinde olduğu iddia edilse bile çokca tercih edilen yeni para sistemi ve bu sistem üzerinde önce hayaller, sonra sanal rakamlar ve ardından zaman zaman hüsran ve sevinçlerin yaşandığı bir düzende para kazanmaya çalıştığı bir sistem.

Burada, çok söz edipte kripto para nedir, nasıldır, nerede bulunur açıklamalarına değinmeyeceğiz. Bilen biliyor. Bilmeyenler Google'dan öğrenebilir.

Bu sayfada sanal paraların diğer parasal değerler gibi haczedilip haczedilemeyeceğine, taleplerin, müzekkerelerin ve haczin nasıl yapılacağına kısa ve öz olarak değinmek istiyoruz.

Henüz İcra ve İflas Yasasında yer almasa da, sanal paraların haczinin mümkün olabileceğine, borçlunun malvarlığı kapsamında bir değeri olan her türlü malının alacaklının alacağı oranında, alacaklı lehine haczedilebileceğidir. Bir şey borçlunun malvarlığı içerisinde yer alarak ekonomik bir değer oluşturuyorsa ve o şey hakkında herhangi bir yasal düzenleme ile getirilmiş haciz yasağı mevcut değilse hacze bir engel olmadığı kabul edilmelidir. Buradan yola çıkarak, kaynağı bilinen, tespit edilen sanal paralar haczedilir.

Özellikle Nisan 2021’de İstanbul İcra Daireleri’nde ilk kez kripto para haczinin yapılması ve buna karşı borçlunun yaptığı haczedilemezlik şikâyetinin icra mahkemesince ""Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir." ile reddedilmesi ve sonunda haczin yapılması gösterdi ki, sanal paraları haczetmek için yapılacak işlem, diğer parasal değerler gibi aynı yol izlenerek yapılır.

Özetle; Kripto paralarda da yapılacak işlem İİK 89/1 ile mümkün olacaktır..Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve şirketleşmiş kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlem uygulanabilecektir. Haciz ihbarnamesinin ulaştığı esnada söz konusu kripto paranın TL karşılığında haciz işlemi genel hükümlere göre uygulanmaktadır.

Önemli bir hatırlatma yapalım.

TCMB tarafından çıkarılan ve 16 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulması yasaklanmış, yatırım aracı olarak kripto para kullanımı konusunda ise bir yasak getirilmemiştir. Ayrıca, yönetmelikte bankalar aracılığıyla kripto para işlemlerinin gerçekleştirilmesine yasak getirilmemiştir.

Drrleme @erolkara.net - 04.07.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.