@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner



Reklam



Sağlık Bakanlığı 27 Bin Sağlıkçının Yerini Değiştirecek



Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı birimler belirlenerek Resmi Gazetede yayımlandı.

İşte 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar:

Karar: 2022/342

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Bu karara göre, 4924 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Bu Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının, bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen hizmet birimlerinde ve bu kararlarda belirtilen azami pozisyon sayısını geçmemek üzere, sağlık kurum ve kuruluşları ile gezici sağlık ve 112 acil servis gibi hizmet bazında birimler ve pozisyon unvanları itibarıyla dağılımına ilişkin vize işlemi, Bakanlığın teklifi üzerine yılda bir kez olmak üzere Maliye Bakanlığınca yapılır. " hükmü gereğince istihdam edilecek birimler yeniden belirlendi.

Kaynak : Resmi Gazete 


Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/342)

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam