@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Peygamberlerin Geçim Kaynakları
Peygamberlerin asli görevleri olan İlahi emirleri insanlara ulaştırmalarının yanı sıra geçimlerini sağladıkları işlerle uğraştıkları biliniyor. 
Allah’ın (cc) hikmeti, adaleti, rahmeti gereği olarak, seçilmiş insanlardan olan peygamberler bulundukları milletlere Allah'ın varlığını, emirlerini iletmekle yükümlü sayılmışlardır. Bununla birlikte geçimlerini sağlamak için de yine Allahu Tealanın ilmiyle bir takım meslekleri de edinmişlerdir. Çalışmak ve elde etmek, helal yoldan meslek edinmek dinimizde kutsal sayılmış. 
Allahû Teâlâ’nın Necm Sûresi 39. ayetinde “Kişiye ancak çalıştığının karşılığı vardır.” buyurduğu gibi peygamber Efendimizde, insanlara çalışmayı ve helal meslek edinmeyi öğütlemiştir.
Allah (cc) tarafından seçilerek dünya âlemine gönderilen peygamberler hayatları boyunca durmaksızın çalışmış. Hazreti Âdem Aleyhisselâm’dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa (salli aleyhi ve sellem) kadar tüm peygamberlerin birier ya da birden fazla meslekle uğraşıp, bunları insanlara öğrettikleri bilinmektedir. 
Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün: “Allâh Teâlâ’nın gönderdiği her peygamber, mutlakâ koyun gütmüştür.” buyurdu. 
Bunun üzerine sahâbîleri:
“−Siz de mi koyun güttünüz, yâ Resûlallâh?” diye sordular.
Server-i Âlem -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz:
“−Evet, ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdim.” buyurdu. (Buhârî, İcâre, 2, Enbiyâ, 29; İbn-i Mâce, Ticâret, 5)

Her Peygamber hadiste belirtildiği üzere çobanlık yaptığı gibi geldiği kavime liderlik ve öğreticilik yapmışlardır. 

İşte Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerin meslekleri…

Hz. Adem Aleyhisselam ... İlk ziraat mühendisi ve çiftçiydi.
Hz. Şid Aleyhisselam ... Hallac, kazzaz, nessac. Dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayinin ilk kurucusuydu.
Hz. İdris Aleyhisselam ... Terzi. İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin, konfeksiyoncuların, örücülerin piri sayılırdı.
Hz. Nuh Aleyhisselam ... Marangoz, denizcilerin Piridir.
Hz. Hud Aleyhisselam ... Tüccar. Bütün tüccarların piri sayılır.
Hz. Salih Aleyhisselam ... Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi.
Hz. İbraim Aleyhisselam ... Kabe'yi yeniden inşaa ederek. Mimarların piri sayılır.
Hz. Lut Aleyhisselam ... Tarihçi. Seyahatçilerin piridir.
Hz. İsmail Aleyhisselam ... Avcı. Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. 70 dil bildiği için tercümanlığı da başlatan peygamber olarak bilinir.
Hz. Yakup Aleyhisselam ... Çobandı.
Hz. İshak Aleyhisselam ... Çobandı.
Hz. Yusuf Aleyhisselam ... Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran,bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir. Maliye Bakanı...
Hz. Eyyub Aleyhisselam ... Ziraatci
Hz. Şuayb Aleyhisselam ... Ziraatci
Hz. Musa Aleyhisselam ...  Çobanlık yaparak Hz. Şuayb (as)’a hizmetçilik etti.
Hz. Harun Aleyhisselam ... Vezir
Hz. Davud Aleyhisselam ... Demiri işleyen,zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.
Hz. Süleyman Aleyhisselam ... Emir, Hükümdar idi. Sazlardan zembil yapardı ve bakır madenini ilk işleyendir.
Hz. Zulkifl Aleyhisselam ... Ekmek pişirirdi. Bu yüzden fırıncılığı başlatmıştır.
Hz. İlyas Aleyhisselam ... Dokumacı ve iplikçilerin piriydi.
Hz. Yunus Aleyhisselam ... Balık avlayıp geçinirdi. Balıkçıların piridir.
Hz. Üzeyir Aleyhisselam ... Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren,budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.
Hz. Lokman Aleyhisselam ... Doktor ve Eczacıların piridir.
Hz. Zekeriya Aleyhisselam ... Marangoz
Hz. İsa Aleyhisselam ... Avcı ve marangoz idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piriydi.
Hz. MUHAMMED Aleyhisselam ... Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.

Derleme @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.