@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kiralanan Yerin Tahliye Edilmesi İçin İhtarname Örnekleri
Sayın .... Noterliğine .....

İHTARNAME

İHTAR EDEN :Adr: ……………….. ………….. 
T.C. Kimlik No:…………………
ADRES
VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : Adr: ……………..…………… 
T.C. Kimlik No:………..………………
ADRES:………..………………

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ    :
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 01/ 05/ 2020
KİRA DÖNEM SONU   : 28/ 07/ 2022

KONU : Kiralanan yerin boşaltılması talebidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap,

Tarafınızla müvekkil arasında akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince  kiralanan mecurda müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.
Tarafınız ile müvekkil arasında yukarıda belirtilen adreste bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu kira sözleşmesi ihtiyaç nedeniyle yenilenmeyecektir. İş bu nedenle ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, bu şehirde ( veya farklı bir şehirde) herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı olarak kira sözleşmesinin bitimi tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde aleyhinize tüm yasal yollara başvurularak “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı,  tahliyenizin sağlanacağı, tahliyenin geciktirilmesinden yahut gerçekleştirilmemesinden doğan her türlü zararın ve işleyen kira bedelinin yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR..

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 00.00.2022


İHTAR EDEN

Vekili
Av. …………….
***************

İş yerleri İçin Tahliye İhtarnamesi.

İHTAR EDEN :Adr: ……………….. ………….. 
T.C. Kimlik No:…………………
ADRES
VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : Adr: ……………..…………… 
T.C. Kimlik No:………..………………
ADRES:………..………………

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ    :
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 01/ 05/ 2020
KİRA DÖNEM SONU   : 28/ 07/ 2022

KONU : Kiralanan yerin boşaltılması talebidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap,

Tarafınızla müvekkil arasında akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince  kiralanan mecurda müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak bulunmaktasınız.
Tarafınız ile müvekkil arasında yukarıda belirtilen adreste bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu kira sözleşmesi ihtiyaç nedeniyle yenilenmeyecektir. İş bu nedenle ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

İlgili taşınmaz tarafımızca zorunlu işyeri ihtiyacından kaynaklı bir şekilde işyeri olarak kullanılacağından kira sözleşmesi 6098 Sayılı Kanun’un 350. maddesi uyarınca tarafımızca yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle zorunlu ve sürekli işyeri ihtiyacı olarak kira sözleşmesinin bitimi tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde aleyhinize tüm yasal yollara başvurularak “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı,  tahliyenizin sağlanacağı, tahliyenin geciktirilmesinden yahut gerçekleştirilmemesinden doğan her türlü zararın ve işleyen kira bedelinin yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 00.00.2022

İHTAR EDEN

Vekili
Av. ……………


*******

Not : Dava dilekçesinin hazırlanması usul hatası yapılmaması ve dava sürecinde herhangi bir hak kaybına uğranmaması adına profesyonel hukuk bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir. Bundan dolayı tahliye davası açmak isteyen kişilerin avukata danışmaları tavsiye edilmektedir.

Derleme @erolkaranet - 28.07.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.