@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hacca Gidenleri Kim Karşılar, Hac Yolunda Ölenler ve Karşılamanın Sırrı
Hacc yolculuğu; Yüce Allah’ın (c.c.) Peygamber’i (s.a.v.) vâsıtasıyla inanan kullarına yaptığı kutlu bir da’vet olup, bu da’vet’e icâbet edenler duyuf-u Rahmân, Rahmân olan Allah’ın özel misâfirleridir.

Keşif ehli, Allah dostu âlimler demişlerdir ki:

Duyûf-u Rahmân- Allah’ın misâfirleri- Hacılar Mekke’ye geldikleri zaman, Melekler deve süvarilerine (vâsıta ile önde gelenlere) selâm verirler.

Merkeblere binenlerin (vâsıta üzerinde Mekke’ye girenlerin) ellerini sıkar (musâfaha yapar)lar, yaya olarak gelenlerin ise, boyunlarına sarılırlar. “Hoş geldiniz” derler.

Rahman’a misâfir olanlara ne mutlu!

HACC ÖYLE BÜYÜK BİR İBADETTİR Kİ HACILARIN HAKKINDA İSTİĞFAR ETTİĞİ KİMSELER DE AFFOLUNUR

Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) ikinci ve İslâmın âdil ve cesur Halîfesi Hazreti Ömer (r.a.): “Allah için Hacceden bir kimse affolunmuştur.

Allah için Hacc yolculuğuna çıkan Mü’min; Zilhicce, Muharrem, Safer aylarının tamamında ve Rebiül-evvel ayının yirmi gününde, kimler için istiğfar etmiş, Allah’dan kimlerin bağışlanmasını dilemiş ise, onlar da affolunur”. buyurmuştur:

HACC YOLUNDA VEFAT EDENLERİN AMEL DEFTERİNE KIYAMETE KADAR HACC SEVABI YAZILIR, HACC’DA VEFAT EDENLER ŞEHİDDİR

Hacc yolculuğu o kadar kutsal bir yolculuktur ki, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ifâdelerine göre: “Evinden Hacc veya umre niyeti ile çıkıp, yolda vefât eden Mü’minlerin amel defterine (kıyâmete kadar, her sene) Hacc ve umre yapanların sevâbının bir misli yazılır.

Hacc ve umre niyeti ile yola çıkıp Mekke veya Medine’de vefât eden Mü’min, ne arasat meydanına getirilir ve ne de hesaba mâruz kalır. Kendisine, haydi cennete gir denilir. Bir kimse hacc ve umre etse de aynı sene içinde ölse, Cennete girer”.

Hacc’da (Arafat vakfasını yaptıktan sonra) vefât edenler, Nübüvvetten (Peygamberlik rütbe ve makâmından) sonra en büyük makam ve rütbe olan şehâdet mertebesine nâil olmaktadırlar.

Bu hususta Tâbiîn’in (Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) dünyâ gözü ile görüp,iman etmiş, Eshab-ı Kirâm ünvânına sâhip olan bahtiyar Müslümanları görenlerin) büyüklerinden Hasan-ı Basrî (r.h.) Hazretleri şöyle buyurmuştur.

Ramazan ayının sonunda, İ’lâ-i Kelimetullah için yapılan cihad’da, (Din, vatan ve mukaddesâtın korunması uğruna yapılan bir savaşta) veya Haccın sonunda (Arafat vakfasında bulunduktan sonra) ölen bir kişi, şehid olarak ölmüştür.

HACCA GİDENLERİ UĞURLAMAK VE KARŞILAMAK ÖNEMLİDİR

Durumu müsait olan Müslümanlar için, (başkalarına eziyet vermemek, sıkıntı ve zorluklara sebebiyet vermemek şartı ile) Hacca gidenleri, ister akrabalık bağı olan bir yakını olsun, ister tanıdığı bir dostu, arkadaşı olsun, ister mücerred bir Din kardeşi olsun, yola çıkacakları son noktalara kadar uğurlamak güzel bir davranış biçimi olduğu kadar, gerçekten değerlendirilmesi gereken çok önemli bir fırsattır.

Hacca gidenler, Allah’a ve Rasûlüne (s.a.v.) misâfir olarak giddikleri için büyük ikram ve ihsanlara nâil olacak seçilmiş ve şanslı kullardır.

Onlarla; başta Allah Rasülü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere, Ehl-i Beyt ve Eshâb-ı Kirâm hazerâtına, mukaddes mekan ve makamlara selâm göndermek, mübârek mekanlarda, bilhassa Arafat ve Müzdelife vakfaları ile, Beytullah’da, (Allah’ın evi Ka’be-i Muazzama’da) ve Ravza-i Mutahhara’da (Peygamber Efendimizi’in (s.a.v.) Mübârek Mescid-inde Kabr-i Şerif’ine yakın yerler’de) yapacakları duâlarda kendilerinin de hatırlanıp, zikredilmelerini ricâ etmeleri çok önemli ve değerlendirilmesi gereken gerçekten büyük fırsatlardır.

Selef-i sâlihî’in (geçmiş sâlih kulların, sözleri ile yaşayışları aynı olan iyi Müslümanların) sünnetinden (güzel âdetlerinden) dir ki; Allah yolunda, Din, vatan ve mukaddesât uğrunda cihad’a çıkan, savaşa gidenleri yolcu ederlerdi. Haccdan gelenleri de karşılarlar ve iki gözünün ortasından öper, hayırlı işlerinin gerçekleşmesi için duâ ister, günahlarının bağışlanması için Cenâb-ı Hakk’tan istiğfarda bulunuvermesini ricâ ederlerdi.

Hacılar günahlarla kirlenmezden evvel bütün bunları yaparlardı.

Arafat vakfasında bulunan Mü’min, Hacı olduğu ve günahlarından temizlendiği için, evine gelinceye kadar Hacc yolunda ve temizdir.

Bu sebeple, Hacıların karşılanıp, kendilerinden duâ istenilmesi önemlidir…

http://www.turkishny.com/
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.