@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Haccı Ekber Nedir Ne Değildir.. Bu Yıl Haccı Ekber Yılı Mıdır
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'a hac için gelen 1 milyona yakın hacı adayının en heyecanlı günleri başlamak üzere..
Arafat!a bir kaç gün sonra çıkması beklenen hacıların bu yıl en büyük haccı yaşayacağı belirtilerek yaptıkları haccın 70 hacca bedel olacağı belirtildi.
"Hac arifesinin cumaya rastlaması nedeniyle bu yılki hac '70 hacca bedel' denilen Haccı Ekber olacak" şeklinde yapılan açıklamada, Hac arifesinin cuma gününe rastlaması nedeniyle bu yılki haccın “70 hacca bedel” olarak görülen Haccı Ekber (Büyük Hac) olduğu dile getiriliyor. 

Gerçekten bu yılın haccı Haccı Ekber midir ? yazımızda

Türk Hacı Adayları Perşembe Günü Yola Çıkıyor

Perşembe günü öğleden sonra Arafat'a kendileri için hazırlanan özel otobüslerle Arafat'a gitmesi planlanan Türk Hacı Adayları Cuma sabaha karşı Arafat'ta olacak. Hacı adayları burada cuma, öğle ve ikindi namazlarını birlikte kılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlayacağı özel programı izleyecek. Hacı adayları daha sonra birlikte vakfeye duracak. Ardından güneş battıktan sonra da Müzdelife'ye doğru harekete geçip orada da vakfeye durduktan sonra Mina'ya inecek. Mina'daki çadırlarında bir süre bekleyecek olan Türk Hacı Adayları şeytan taşlamak için Cemrelerin bulunduğu yere geçecek.Hacı adayları, bayramın birinci günü sadece büyük şeytana 7 adet, ikinci ve üçüncü günüyse büyük, orta ve küçük şeytan sembollerine toplam 21 adet taş atacaklar. Bu arada ilk gün taş atma sonrası da kurbanlar kesilip tıraşlar olunacak. Hacılar, bu eylemleri yerine getirdikten sonra ihramdan çıkmış olacaklar. 

Haccı Ekber Nedir ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konu hakkında "“Hacc-ı ekber” ifadesi Kur’an-ı Kerim’de, “Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlü’nden bütün insanlara bir bildiridir.” (Tevbe, 9/3) şeklinde geçmektedir. Bu âyetteki hacc-ı ekberin hangi anlamda olduğu konusunda farklı görüşler vardır (Kur’an Yolu, II, 724). Genel kabul gören görüşe göre, Hac mevsimi dışında Kâbe’ye yapılan ziyarete (umreye) hacc-ı asğar; hac mevsiminde yapılan ziyarete de hacc-ı ekber denir. Bayramın birinci gününe de “hacc-ı ekber” denilir (Zeylaî, Tebyîn, II, 33). Hz. Ali (r.a.), “Resûlullah’a (s.a.s.) el-haccü’l-ekber hangi gündür? diye sordum; ‘Bayramın ilk günüdür.’ buyurdular.” demiştir (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 10).
Halk arasında ve bazı kaynaklarda arefe günü veya kurban bayramının birinci gününün cumaya rastladığı dönemde yapılan hacca, “hacc-ı ekber” denildiğine dair bir anlayış vardır. Ancak bunun güçlü bir dayanağı yoktur." açıklamasında bulunmaktadır.

Hacc-ı ekber ile ilgili ayet

Tevbe / 3. Ayet

وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه۪ٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪ٓيءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۙ وَرَسُولُهُۜ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُٓوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِۜ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍۙ

"Şu da büyük hac gününde Allah ve Rasûlü’nden bütün insanlara yapılmış bir duyurudur: Artık bundan böyle Allah’ın ve Rasûlü’nün müşriklerle hiçbir alakası kalmamıştır. Fakat ey müşrikler, eğer tevbe edip mevcut tutumunuzdan vazgeçerseniz bu elbette sizin için hayırlı olur. Yok, eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz hiçbir şekilde Allah’a karşı koyamaz ve O’nun kudretinden kaçıp kurtulamazsınız. Rasûlüm! Kâfirlere can yakıcı bir azabı müjdele!"

Diğer yandan, Haccı Ekber konusunda farklı görüşler yer almaktadır.

Hacc-ı Ekber günü kurban kesilen gündür. Ebu Davud İbn Ömer (r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.v.) haccettigi hac sırasında, kurban günü durarak: "Bu gün hangi gündür?" diye sordu. Dediler ki: "Kurban günüdür." Hz. Peygamber: "Bu gün Hacc-ı Ekber günüdür" buyurdu. ve Buhari Ebu Hureyre(r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Bekir, Mina'da kurban günü insanlara ilan etmek üzere beni gönderdi: Bu seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecek ve çıplak olan Beyti tavaf etmeyecek. Kurban günü Hacc-ı Ekber günü diye isimlendirilmiştir. Çünkü onun gecesinde Arafat vakfesi ve Meşar-i Haram'da gecelemek; gündüzünde şeytan taşlamak, kurban kesmek, tıraş olmak, tavaf ve sa'y gibi hac ibadetleri bulunmaktadır. Hac süreğen bir ibadettir. Hacc-ı Ekber ise ona dahildir. Hacc-ı Ekber ile alakalı Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resûlünden insanlara bir bildiridir:

Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisinde konu ile ilgili olarak şu açıklama yapılmaktadır.

"Hacc-ı Ekber. “Daha büyük, en büyük hac” demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan “hacc-ı ekber günü” (et-Tevbe 9/3) ifadesiyle neyin kastedildiği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Aralarında Hz. Ali, İbn Abbas, İbn Mes‘ûd ve Ebû Hüreyre gibi sahâbîlerin de bulunduğu bazı âlimlere göre bundan maksat kurban kesme (bayram) günüdür (Buhârî, “Cizye”, 16, “Tefsîrü’l-Ḳurʾân”, 9/4; Aynî, XII, 247; İbn Hacer, XVII, 200). Hz. Peygamber’in Vedâ haccı sırasında bayram günü cemreler arasında durarak, “Bu hacc-ı ekber günüdür” dediği rivayet edilir (Buhârî, “Ḥac”, 132; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 66; İbn Mâce, “Menâsik”, 76). Öte yandan Hz. Ömer, Hz. Osman ve bir rivayete göre İbn Abbas gibi bazı âlimlerin hacc-ı ekber gününün arefe günü olduğunu söyledikleri kaydedilmektedir (İbn Atıyye, VIII, 128; Kurtubî, VIII, 68, 70). Üçüncü bir gruba göre hacc-ı ekber gününden maksat sadece bir gün olmayıp hac günlerinin tamamıdır. Nitekim Arapça’da yevm kelimesi “zaman” veya “günler” anlamında da kullanılmakta ve meselâ günlerce süren Sıffîn Savaşı’na “yevmü Sıffîn” denmektedir. Dördüncü bir görüşe göre ise hacc-ı ekber günü ziyaret tavafının yapıldığı gündür. Ziyaret tavafı genellikle bayramın birinci günü yapıldığına göre bu yorum birinci görüşle birleşir. Hacc-ı ekber gününden maksadın, Resûl-i Ekrem’in haccettiği gün olduğu şeklindeki görüşle “hacc-ı asgar”ın ifrad haccı, hacc-ı ekberin kırân haccı olduğu görüşü de pek isabetli görülmemiştir. Bütün bunların delillerinden ve ayrıntılarından şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Hacc-ı ekberden maksat mutlak hacdır, “ekber” sıfatı haccı umreden ayırmak için kullanılmıştır.

Diğer taraftan özellikle halk arasında, arefe günü cumaya rastlayan haccın hacc-ı ekber olduğu şeklinde yaygın bir kanaat vardır. Kaynaklarda böyle bir isimlendirmeye rastlanmamakla birlikte (Âlûsî, X, 47) bazı âlimler, arefe gününün diğer günlere göre bir üstünlük taşıdığı, o gün yapılan duanın daha faziletli olduğu şeklindeki rivayetlerle (el-Muvaṭṭaʾ, “Ḥac”, 245-246; Tirmizî, “Daʿavât”, 122) cuma gününün faziletine dair rivayetlere (Buhârî, “Cumʿa”, 6, 19; Müslim, “Cumʿa”, 18, 26) ve Hz. Peygamber’in haccı sırasında arefe gününün cumaya rastlaması gibi sebeplere dayanarak iki mübarek günün bir araya geldiği böyle bir haccın daha makbul olacağını söylemişlerdir (İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 12-13; İbn Cemâa, 1, 94). İbn Cemâa ayrıca, “Günlerin en faziletlisi cumaya rastlayan arefe günüdür; bu, cuma gününe denk gelmeyen yetmiş hacdan daha üstündür” (İbnü’l-Esîr, X, 168) meâlindeki bir hadisi de bu konuda delil gösterirken İbn Kayyim bu rivayetin aslı bulunmadığını belirtir."

Arafe günü cumaya rastlayan hacca hacc-ı ekber denmesi ise sonradan ortaya çıkmış örfi bir kavramdır "Fakat halkın dili Hak'kın kalemidir; Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir... Arafesi cumaya rastlayan haccın hacc-ı ekber olduğunu ve yetmiş hacca denk bulunduğunu bildiren hadise "mevzu" denmesi yersizdir. Zayıf olabilir. Ancak sahih olması halinde zarar vermeyecek böyle bir konuda zayıf hadisle de amel edilir. Bunu destekler mahiyette, arafenin ve cumanın ayrı ayrı faziletlerine dair çok rivayetler vardır. Ezcümle cuma haftanın, Arâfe ise senenin en faziletli günleridirler. Bu iki günün birleşmesi halinde "nur üstüne nur" olacağı açıktır..." (Huseyn el-Mekkî, Irâdü s-Sâri, 316-322)) ( Sorularla İslamiyet) 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.