@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamDiyanet, Heybeliadayı Kaybetti..2020’nin Eylül ayında Heybeliada Sanatoryumu binasının da içinde bulunduğu arazi Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti. Birçok kurum, tahsis işleminin “Kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu belirterek” iptali için dava açmıştı.

Türkiye'nin Verem Savaş Mücadele Hastanesi son dönem ilk Pandemi hastanesi olarak işletilen  Heybeliada Sanatoryumu’nun 2005 yılında kapatıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 8 Ağustos 2018 tarihinde, Sağlık Bakanlığı’na olan tahsisinin kaldırılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi işleminin; İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nce, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle iptaline karar verildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği’ni açtığı ortak davayla İstanbul’daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi iptal edildi.

Mahkemenin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:
“…Mahkememizin 22.04.2021 ve 08.07.2021 tarihli ara kararlarıyla davalı idareden ‘uyuşmazlığa konu taşınmazın Sağlık Bakanlığı'na olan tahsisinin kaldırılarak, eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin işlem tesis edilmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınıp alınmadığı, görüş alınmış ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görüş verilip verilmediği sorularak, buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin’ istenildiği, davalı idarece ara kararı gereği olarak dava dosyasına ibraz edilen 05.08.2021 tarih ve E-1434289 sayılı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında ‘söz konusu tahsis işleminde önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınıp alınmadığına dair bilgi veya belgenin idare dosyasında bulunamadığının’ belirtildiği, dolayısıyla dava konusu tahsis işleminden önce ilgili Bakanlık'tan izin veya görüş alınmadığı anlaşıldığından, ilgili Bakanlık'tan izin alınmaksızın söz konusu taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Verem hastalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu amacı ile 1924 yılında kurulan, tüberküloz hastalığı ile ilgi tıbbi, sosyal ve kültürel tarihin ülkemizdeki en önemli simgesi Heybeliada Sanatoryumu, 2005 yılında kapatılmıştı.
İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  18.11.2009 tarihli kararıyla tescilli 2. Derece korunması gerekli kültür varlığı olduğu, 1. Derece Sit Alanı’nda kaldığı belirtilen kararda, dolayısıyla korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki bu taşınmaza ilişkin tahsis işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu belirtildi.Yasa gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınmadan, Sağlık Bakanlığı’na olan tahsisinin kaldırılarak “din görevlilerine mesleki bilgilerin verilmesi, geliştirilmesi ve Kur’an eğitimi faaliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla eğitim merkezi, ayrıca gençlik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere”  Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesinin hukuka uygun olmadığı belirtildi.
Bu nedenle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 8 Ağustos 2018 tarihli tahsis işleminin iptaline karar verildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada ise "Heybeliada Sanatoryumu binası sağlık amaçlı olarak yeniden işlevlendirilmesi ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmalıdır.İstanbul Barosu olarak, bu yolda İstanbul Tabib Odası ile hukuk mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız." denildi

@erolkaranetEtiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam