@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamAvukatların Karakolda Yaşadıkları Sıkıntı Bitti.Avukatların emniyet müdürlüklerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin artan şikayetleri üzerine yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği değişti. Avukat beyanının tutanağa girmesiyle birlikte ifade tutanağı formatı da değişti.

Resmi Gazete'nin 22.07.2022 tarihli sayısında yayınlanan "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı düzenlemeyle, eski yönetmeliğe "Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" cümlesi eklendi. Önceki yönetmelikte "beyan" ifadesi yer almıyordu.

Adalet Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelikle avukatların beyanlarının da tutanağa geçirilmesini hükme bağladı. Değişiklikle birlikte,  matbu İfade Tutanağı formatı da değiştirildi. Tutanağa, "Müdafiden soruldu" başlıklı bir bölüm eklendi.

İşte Yeni Yönetmelik ;

22 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31900

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir.”

“Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-D ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam