@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamAnıt Ağaçların Tespiti İçin Yeni DüzenlemeÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca anıt ağaçların tespiti aşamasında uygulamada çelişki oluşturan hususları gidermek amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle anıt ağaçların ayırt edici özellikleri belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı (No: 117)", 20.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Buna göre, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte, anıt ağaçların tespitine ilişkin düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda anıt ağaçların tespiti aşamasında uygulamada çelişki oluşturan hususları gidermek üzere yönetmelikte yer alan "Anıt ağaçlarının ayırt edici özelliklerine" ilişkin madde yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, ağaçlar "Yaş, çap, boy ve form itibarıyla kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip, yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip, yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelen ve onlara tanıklık eden, tabiat tarihi ve biyolojik özellikleri itibarıyla türün yayılışı bakımından en kuzey, en güney veya ekstrem muhitlerde yaşayan fertleri." özelliklerinden en az birini taşıması halinde "anıt ağaç" olarak tespit edilecek.

Ayrıca Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlığı olarak tescil edilen mağaraların tescil ve ilan işlemlerinde yaşanan zorlukları ve özellikle bu alanlar ile taşınmazları çakışan hak sahibi olan şahıs ve bu şahıslara ait adres bilgilerine erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla da yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, doğal sit alanları ve tabiat varlıklarının tescil ve ilanına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Anıt Ağaçlar için yapılan yeni düzenlemedik şartları öğrenmek için tıklayınız

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam