@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sınava Girecek Öğrencilere En Etkili Dua Örnekleri..
Milyonlarca öğrenci büyük bir sınava aylardır hazırlanmaktaydı. Ve gün geldi. Sınava girmek için artık zaman kalmadı.Bugünlerde en fazla sorulan sorulardan biri olan Sınav duası ve sınavda okunacak dualar ...
Hafta sonu öğrenciler hayatlarında büyük bir öneme sahip olan sınava girecekler. Şimdiye kadar emek verip çalıştılar. Öğrenciler derslerine çalışarak gereken görevlerini canla başla çalışarak fiili dualarını yaptılar.
Bununla birlikte öğrencilerin telaşa düşüren, stresslerini artıran gizli korkuları da yok değil.
Stres ve gerginlik sınavlara aylarca hazırlanmış olan öğrencilerin vazgeçilmezi. 
"Sınav günü ne yapacağım?", 
"ya unutursam?", 
"ya başaramazsam" gibi doğal korkuların önündeki en büyük engeli kaldırmak için ne yapmalıyız.
Bununla birlikte bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır.
Tedbirlerini ders çalışarak alan öğrenciler bu seferde tevekkül ederek Allah'a, Allah'ın ilmine, Allah'ın yardımına sığınmak zorundalar. Allah'tan istemek ve beklemek bir Müslümana yakışandır.
Eğitimciler; sınavda manevi huzuru artırmanın başarılı olma şansının daha yüksek olduğunu dile getiriyorlar.
Şüphesiz başarı çalışmakla olur, Olur ama buna bir de manevi destek gerekir. Bu desteği de her Müslüman bilir ki Allah'ın yardımından bekler.. Müslümana yakışanda budur.Manevi huzur denen moralin yükseliği başarının artısıdır.
Sınavda inşallah daha çok başarı kazanmanız için sizlere çok etkili dualardan örnekler sunuyoruz.

Sekine duası

Sınava girmeden önce, hele ki sabah namazı vaktinde abdest alarak vakit namazını eda ettikten sonra Allah'a yönelerek Rabbimize el açıp SAMİMİYETLE ve İÇTENLİKLE yardım istemek, acizliği itiraf edip, yardıma muhtaçlığı kabul etmek, gönülden bir seslenişle içimizden geldiği gibi, dilimizin döndüğü kadar dua etmekte çok büyük faydalar var. Her duanın içinde beklentimizi değil, hakkımızda hayırlı olanı istemek çok önemlidir.
Bir çok kaynakta çok etkili olan Sekine duasını buraya tıklayarak okuyabileceğiniz gibi aşağıdaki videodan da dinleyebilir, iştirak edebilir ve hatta yolda bile dinleyerek gidebilirsiniz.
Çalışanı seven Allah kendisinden tüm samimiyetiyle yardım isteyen kulunu da yalnız bırakmayacağı ümidi içindeyiz.
Şimdiden sınavlarınızda başarılar dileriz
İşte Sekine duası hakkında detaylı bilgi ve nasıl yapılacağına dair bilgileri öğrenmek ve  yazılı halde okumak isterseniz buraya tıklayınız
Sesli olarak dinlemek, eşlik etmek ve yolda dinlemek isterseniz işte videomuz.


BİRLİKTE DUA EDELİM

Euzubillahimineşşeytanirracim  Bismillahirrahmanirrahim
Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, 
Allahume salli ala seyyidine muhammedin ve alla ali seyyidine Muhammed
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 
Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum
Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!”
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin rahmetine sığınırım.
Allah’ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur.
Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım bugün (veya yarın) gireceğim sınava başarılı bir şekilde geçmeyi nasip eyle. Emeklerimin boşa gitmesinden sana sığınırım. Önümdeki engelleri kaldır Allahım. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.
Allah’ım yardım et
Bütün müslüman kardeşlerimin sınavlarına da yardım et, zihin açıklığı ver
Amin .

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed”

Elfatiha deyip 3 ihlas suresi ve Fatiha suresini OKUYALIM

Diğer dua örnekleri..

Sınav sabahı 

70 kere ''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini okuyanın her istediğinin olacağı rivayet edilmektedir.

Sınava girmeden önce,

Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) Duanın Türkçe açıklaması ”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Ardından sınav için sıraya oturduğunuz zaman,

Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
ve
"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle." 
dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz

Sınava başladığınızda da,

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Bi Rahmetike esteğisû." "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum." ( Dilediğiniz kadar söyleyebilirsiniz )

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" /Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.)

 "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." "Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Sınav Duaları

“Allâhümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr." AMİN.
Anlamı
Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin,
Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle.Muhakkak sen her şeye kaadirsin."

*****
SELAVAT-İ NARİYE DUASI

“Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek"
“Allahım! Efendimiz Muhammed'e [s.a.v] kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

****
DUA:

1. Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada’na ‘anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa’na leke zikreke
5. Feinne me’al’usri yüsren
6. İnne me’al’usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

1-) Biz senin için (mutlulugun) gögsünü açmadik mi?
2 -) Senden yükünü indirmedik mi?
3 -) O senin sirtini ezen yükü.
4 -) Senin sanini yüceltmedik mi?
5 -) Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.
6 -) Evet, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.
7 -) O halde bos kaldin mi, yine kalk (baska bir is ve ibadetle) yorul.
8 -) Ancak Rabbine yönel.

Sınava girecekler için en güzel sınav duaları:

SINAV DUASI

Sınava Öncesi

"Bismillah her hayrın başıdır" sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.
Sınava girmeden önce ” besmele çekerek “Allahım beni sınava doğru bir girişle girdir ve doğru bir çıkışla çıkar,katından bana bir yardımcı gönder” diye dua edilir. “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.” duası okunur.
Ayrıca sınava girmeden önce Besmele çekilir. “Ya Evvel celle Celalühü “ismi, şerifi 37 defa söylenir.
Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.

Unutkanlıktan kurtulmak için

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

Saleten Tüncina Duası:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

Saleten Tüncina Duasının anlamı

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

Sınava girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunabilir:

Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân
”Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”
Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”
”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınava başlarken Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunabilir:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
“Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”
”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

 ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ
“Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû.”
”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

ر ب يسر و لا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما نافعا وتمم لنا بالخير يا الله و يا رب العالمين
Rabbi Yessir ve la tuassir Sehhil âleyne bi fadlike ye muyessir Rabbi zidne îlmen ve fehmen nafiân ve temmim bil hayri
Rabbim! Kolaylaştır zorlaştıma! Fazlınla bize kolaylaştır en Kolaylaştıran Rabbim! İlmimi artır, Anlayışımızı faydalı kıl ve Hayırla bitir Ey Alemlerin Rabbi olan Allah.

KISA SINAV DUALARI

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)
“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”
ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Bir öğrenci veya başka bir konuda sınava girecek olan kişi sınava girmeden önce yapacağı işlem:
Bir tane pirinç tanesinin üzerine (184) adet “YA MUKADDİM” zikrini çekerek,pirinci yutarsa Allah’ın izniyle başarlı olur.

MUKADDİM, Takdim eden,dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan anlamındadır.Allah’ın güzel isimlerinden biridir.

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.