@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Namaza Subhaneke Duası İle Neden Başlarız . Sübhanekenin Faziletleri
Öncelikle belirtelim ki, İbadetlerimizde emrolunanı yaparken "neden yapıyoruz, niçin yapıyoruz"  gibi soruların cevaplarını aramak imanda şüpheyi çağrıştırır. Şüphe ise insanın dinden uzaklaşmasına neden olur. Bu da zamanla yani neden, niçin ve nasıllar çoğaldıkça, küçücük aklımızla aradığımız cevaplarla hezeyan oluruz. 
Buna dikkat edelim. 
Yine de bazı merakları gidermek için sorulan sorulara cevap arayanlara kılavuz olmak amaçlı bilgi vermeye de zaman zaman çalışıyoruz. Bunlardan biri de, namaza başlarken euzulerden , fatihalardan önce okuduğumuz Sübhaneke duası.

"Subhaneke Allâhümme ve bihamdik ( Noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarıyla muttasıf olan ALLAH'ım seni tesbih ve tenzih eder sana hamd ederiz) Ve tebara kesmük (İsmin mübarektir) Ve tealâ ceddük (Azamet ve celalin yüksektir) "Ve Celle sena-ük (En üstün övgüye layık olan ancak Allah’tır)  Ve lâ Îlâhe ğayruk (Ve Sen'den başka tapınacak yoktur) " 

Subhaneke duası bir sure ya da ayet bütünü olmasa bile her bir kısmını ayetlerde olmasa bile kaynağını ayetlerden alır. Yunus süresi 10. ayette geçen  “Sübhanekellahümme” gibi diğer okuduklarımızın da Kuran-ı Kerim'deki ayetlerden derlendiğini Hanefi mezhebinde birinin namazda okuması sünnetin yerine gelmesi demektir. Yani, namazın farz ya da vaciplerinden değilse de okumak çok büyük bir sevaba sebep olur. Sübhaneke duasına namazların dışında yapacağımız dualarımızda da yer vermemiz faydamıza olacaktır. 
Bu duadaki hikmet nedir. Neden okunur. Merak ediyorsanız, devam ediyoruz.

Tirmizî, Ebû Davud ve İbn Mace’nin Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen hadise göre; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) namaza başladığı zaman Sübhanekeyi okurdu.Müslim Sahihinde ise Hz. Ömer'in bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir.

Kelime anlamı olarak "tesbih" olan "Sübhaneke"nin anlamı bu duada “Allah’ı kemal sıfatlarla tarif edip, noksan sıfatlardan uzak tutmak”tır 

Anlatılan rivayetlere göre; Hz. Adem aleyhisselam kendisine yasak kılınan cennet meyvesinden yemiş ve ve cezalandırılarak dünyaya gönderilmiştir. Yeryüzüne indiği sırada çok sıkıntı çekmiş ve zorlu imtihanlardan geçmiştir. Dünya hayatının ahiret hayatından zor olduğunu anlamıştır. Allah-u Teala Hz. Adem'i dünyada yalnız bırakmamış, ona yardım etmiştir. Hz. Adem aleyhisselam, Allah-u Teala'ya karşı yaptığı hatadan dolayı af edilmek istemiştir. Allah c.c ona Sübhaneke duasını öğretmiştir. Allah'ın sözüdür. O da bu sözlerle dua etmiştir. Bu dua sayesinde Hz. Adem günahından arınmış, kurtulmuştur. Duanın ortaya çıkış hikayesi bu şekildedir.

Bir başka rivayette ise şunlar anlatılır.

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durum üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir ve duayı okuduktan sonra meleklerin yükü hafiflemiştir.

Kanaatimizce, ilk yer verdiğimiz Hz. Adem aleyhisselam ile ilgili olan en doğru olandır.

Özetle, bir çok kaynakta "sübhaneke" okumakla aslında "Ya Rabb arşı taşıyan meleklerinin bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen bizim’de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet ibadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır" denildiği belirtilmektedir.

Sübhaneke duasının her dua gibi yararları vardır

Sübhaneke duası namaz kılan kişiye kalkan olur. Onu nefis ve şeytanın vesveselerinden korur. Namaz kılan kişinin okuduğu dualarla Allah'a kavuşmasını sağlar. Kuran'ı Kerim'de insanların cennete girince Allah-u Teala'ya şükür ve teşekkür olarak ilk söyleyecekleri duanın Sübhaneke duası olacağı anlatılıyor. Sübhaneke duası mümin kulları şeytanın şerrinden ve kulun vehme kapılmasına neden olan vesvesesinden korur. Sık sık kabus gören kişiler, gece yatmadan önce Sübhaneke duasını okudukları takdirde kabuslarından kurtulur.

Sübhaneke Duasının Fazileti

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. Nefis ile şeytan namaz kılacak kişinin ibadetini engelleyemediğinde vesvese vererek namazı zorlaştırmaya çalışırlar. Bunda başarılı olurlarsa kulun Allah'a yaptığı ibadetin samimiyeti körelir ve namazın feyzi azalmış olur. Sübhaneke duası bu sırada araya girer. Nefis ve şeytanın oyununu bozarak ibadetin feyzini korumuş olur.

Namazlarda Sübhaneke Okurken 've celle senaük' Kısmı Neden Okunmaz?

Sübhaneke duası namazda okunurken 've celle senaük' kısmı okunmaz. Bu kısım cenaze namazında okunur. Cenaze namazında ölüye dua olduğu için 've celle senaük' kısmı yani "Allah'ım senin şanın yücedir." anlamındaki kısım eklenerek okunur.

Rüyada Sübhaneke Duasını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Sübhaneke okumak, rüya gören kişinin işlerinin bereketli ilerlediğine, sıkıntılı zamanların sona ereceğine, içinde bulunduğu kötü durumlardan en yakın zamanda kurtulacağına işaret eder. Ayrıca maddi anlamda çok iyi duruma geleceği, zenginliğe ulaşacağı anlamına gelir. Rüyada Sübhaneke okumak, kişinin Allah'a ettiği duaların ve ibadetlerin yerini bulduğuna işaret eder.

Not : Şia mezhebinde namazda okunmaz. Çünkü Şia inanışına göre Muhammed'den hadislerle aktarıldığı üzere namazda sadece Kur'an'da geçen sureler ve dualar okunur.

Şüphesiz, doğruyu Allah-u Teala bilir..

Derleme : Erol Kara - @erolkaranet - 24.06.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.