@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamKonut Kiralarındaki Artış Nasıl OlacakTürk Borçlar Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, ev sahiplerinin konut kiralarına 1/7/2023’e kadar maksimum %25 ile sınırlandırılan bir kira artışı yapabileceği yasaya eklendi. 
Enflasyon oranının %80' ler seviyesinde konuşulduğu günümüzde zaten ev sahipleri TÜFE yıllık ortalamasıyla zam yapabiliyordu. Bu sınırın üzerine çıkılmıyordu.
%25’ oranının ev sahiplerinin memnun edip etmediği tartışılsa da , kiracıların yine tepki göstereceği bir oran olacağı da kesindir. 
Kira oranlarındaki artışı ilk önce ÜFE üzerinden daha sonra TÜFE üzerinden sınırlandıran hükumet bu kez %25 ile sınırlı tutarken hukukçular "mülkiyet hakkına müdahale" içinde bulunulduğunu belirtiyorlar.
Anayasanın 35. maddesine göre " Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." dese de, ekonominin ve kamunun yararına olan kira artışlarının sınırlandırılması nedeniyle aslında çok sayıda ev sahibi mağdur durumuna düşmek zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte kiracılar da aynı adreste fazla kalamamaktan muzdarip olmaya başlamıştır. Alınan kiranın piyasa rayicinden çok aza düştüğü durumda ev sahibi TÜFE oranına zam yapsa da mağdur kalacağı için kiracının çıkartılıp yeni kiracının alınmasıyla gelirini yükseltebilmektedir.
Bu da aslında doğru bir davranış olmasa da oturan kiracının da ev sahibi gibi düşünüp biraz da makul seviyeye çıkartalım, oturmaya devam edeyim dememesi yüzünden menfaat çatışmasında mağdurların sayısını çoğaltmaktadır.
Son çıkan kanunla ev sahipleri 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 yapacak şartı getirilmiş olsa da ,kanunda yoruma açık olarak beyan edilen "Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir." cümlesi tartışılmaya başlandı. Hukukçuların, kavram karmaşası olarak gördüğü bu açıklama bile kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirecektir. 
Kanundaki bu fıkra ile demek isteniyor ki, "TÜFE 12 aylık ortalaması %25'in altında açıklanırsa ev sahibi TÜFE oranında zam yapmak zorunda kalacak." yoksa " TÜFE ne olursa olsun sen %25 zam yapmalısın mı, deniliyor, açık ve net değil " diyen hukukçular görüş açıklamaktan kaçınmaya başladı. Çünkü, bu fıkra bile kararsız..
Bununla birlikte kanunun geçici denilen bu maddesinin 1 Temmuz 2023'ten sonra uzatılmayacağı da kesin değil. Bunun da garantisi yok.
Yani ev sahiplerini de kiracıları da memnun etmekten uzak olan, hukukçuların da kafasını karıştıran bu kanun değişikliği aşağıya tükürsen sakla yukarıya tükürsen bıyık ..

@erolkaranet - 13.06.2022

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam