@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kamu Kurumları Hurdalarını MKE'ye Satmak Zorundadır
Belediyelerin, kullandıkları taşıt aracı, makine, malzeme ve diğer gereçleri belli bir süre sonunda kullanım dışı bırakarak, diğer bir ifade ile hurdaya ayırarak yaptıkları satışları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bildirme mecburiyeti devam ediyor.
MKE; belediyelerde ya da diğer kamu kuruluşlarında yapılan hurda satışlarını takibe alarak bu tür hurdaların kendilerine verilmesini talep ediyor.
MKE; nin belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının ilk önce kendilerine bilgi vererek satılacak hurdaları kendilerine satılmasını talep etmektedir. Bu talebin kaynağında ise 7330 Sayılı Makina ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi Kanunu bulunmaktadır. 30.06.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş, 03.07.2021 tarih ve 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren kanunun “Görev ve Yetki” başlıklı 4. Maddesinin 4. fıkrasında “Şirket ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/ metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri üretimde hammadde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilir veya devralabilir. Bu fıkrayla ilgili hususlar hakkında 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” denilmektedir.
MKE AŞ., savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmakta, üretim için gerekli olan hammadde ihtiyacını; 3284 sayılı Kanunun, Bakanlar Kurulunun 7/2156 ve 7/5472 sayılı Kararnameleri, 2001/15 sayılı Başbakanlık ve 2010/1 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Genelgelerinin vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde yukarıda da belirtildiği üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her altı ayda bir belirlenen fiyatlar üzerinden satın alarak karşılamakta, bu kapsamdaki Kuruluşlar hurda malzemelerini şirkete devretmesi gerekmektedir.

Hurda Alım Firmaları Tepkili
Kamu kuurluşları, Kitler ve Belediyelerin hurdalarını MKE'nin satın alması hurda ticareti yapan özel işletmelerin tepkisine neden olmaktadır. Bir süre önce Ankara Hurdacılar Odası Başkanı İrfan Çinkaya, MKE HURDASAN İşletme Müdürü Kadir Torun’u makamında ziyaret etmiş, esnaflarımızın MKE ihalelerinde yaşadığı sorunları aktarmıştı.
Öte yandan, Belediyeler ve kamu kurumları da sattıklara hurdalara verilen fiyatların çok komik olduğunu ve bu yüzden milyar liralara varan zararda bulunduklarını ifade ediyorlar. 

Hurda Alım Satım Konusunda MKE'ye En Fazla Sorulan Soru ve Cevapları (Kaynak için Tıklayınız )

Soru    1: Şirketiniz hurda toplama yetkisini nereden almaktadır, Şirketiniz hurda malzemeyi nerden ve nasıl temin etmektedir?

Cevap 1: 30.06.2021 tarih ve 7330 sayılı kanun, 3284 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 7/2156 ve 7/5472 sayılı Kararnameleri, 2001/15 sayılı Başbakanlık ve 2010/1 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Genelgelerinden almaktadır. Kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olan bağlı ortaklıklardan yerinden teslim alınarak ya da yerinden satış yöntemiyle temin edilmektedir. Ayrıca ithalat izin belgesi kapsamında hurda ithali yöntemiyle de hurda temini yapılabilmektedir.

Soru 2: Kamu Kurum ve kuruluşlardan hangi tür hurdaları almaktasınız? Kamu Kurumları hurdalarını Şirketinize nasıl vermektedir?

Cevap 2: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri toplanmaktadır. Kamu Kurumu hurda malzemesini öncelikle Şirketimize bildirim (yazılı veya sözlü) yapması gerekmektedir. Bildirimi müteakip, Hurda Sevk Sorumlusu tarafından yerinde ekspertiz işlemi yapılır. Kurum/Kuruluş yetkilileri ile hurda malzemenin teslim edilme gününde mutabakata varıldıktan sonra Şirketimiz imkânları ile hurda malzemenin teslim/tesellüm işlemleri gerçekleştirilir.

Soru 3: Kamu Kurumlarından teslim aldığınız hurdalar karşılığında bedel ödemekte misiniz?

Cevap 3: 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6 aylık olarak cinsine göre belirlenen birim fiyatlar üzerinden hurdası alınan Kurum/Kuruluşa hurda mal bedeli ödenmektedir.

Soru 4: Hurda malzemeyi kendi imkânı ile satışa sunan Kurum ve Kuruluşlara karşı ne işlem yapılmaktadır?

Cevap 4: İhale ilanları takip edilmekte ve tespit edilen satışlar için öncelikle satış ihalesinin iptalini ve hurda malzemenin Şirketimize devredilmesine ilişkin talebimiz yazı ile Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilmektedir. Olumlu yanıt gelmesi durumunda hurda malzeme teslim alınmakta, olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise hukuki süreç başlatılmaktadır.

Soru 5: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ömrünü Tamamlamış Araçları (ÖTA) nasıl teslim etmektedir?

Cevap 5: M1 ve N1 cinsi araçlar için “Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Yoktur” belgesi ve noterden onaylı “Artes Kaydı (haciz ve şerh olmadığına dair)” belgesi aldıktan sonra Aliağa Geri Dönüşüm Müdürlüğü (0 232 625 11 20/155) veya Kırıkkale Geri Dönüşüm Müdürlüğü (0 318 224 28 98/5810) ile iletişime geçilerek onay alınması gerekmektedir. Onay işleminden sonra Geri Dönüşüm Müdürlüklerimize müracaat edilmesini müteakip araçlara bertaraf formu düzenlenerek teslim alınmaktadır.
Kamyon, otobüs, tanker, çekici vb. araçlar ise araçların ruhsat belgesine “hurdadır” ibareli kaşe vurulduktan sonra Şirketimizce teslim alınmaktadır.

Soru 6: Şirketinizce yapılan hurda satış ihale ilanlarına, satış şartnamelerine ve ihale sonuçlarına nasıl ulaşabilirim, Şirketinizce yapılan hurda satış ihalelerine nasıl katılabilirim? Şirketinizce ihale suretiyle satışa sunulan hurda malzemeleri ihale öncesinde nasıl görebiliriz?

Cevap 6: Şirketimizce yapılan hurda satış ihale ilanları, şartnameler, matbu evraklar vb. ve ihale sonuçları internet sitemizin Geri Dönüşüm Tesisleri kısımda yayınlanmaktadır. İnternet sitemizin Geri Dönüşüm Tesisleri kısmında yer alan ihale ilanlarımızda, istenen atık kodu ve/veya belgelere sahip olmak koşulu ile teklif mektubu, geçici teminat, uygun atık kodunu ve lisans konusunu içeren çevre izin lisansı ile teklif verilebilmektedir. İhale ilan listelerimizde, yerinden satışa sunulan hurda malzemenin bulunduğu yer ve malzeme/depo sorumlusu irtibat numaraları paylaşılmaktadır. Mesai saatleri içerisinde malzeme/depo sorumluları ile irtibata geçilerek söz konusu hurda malzemeler yerinde görülebilmektedir. Geri Dönüşüm Müdürlüklerimizden satışa sunulan hurda malzemelerde yine mesai saatleri içerisinde görülebilmektedir.

Soru 7: Hurda satış ihalelerine, bankalardan alınan geçici teminat mektubu ile katılabilir miyiz?

Cevap 7: Hurda satış ihalelerimize, hem nakit olarak, hem de internet sitemizdeki istenen formatta olması koşulu ile en az üç ay süreli ve detayları matbu olarak ve şartnamemize uygun olarak düzenlenen, özel ve/veya kamu bankalarından alınan geçici teminat mektubu ile katılım sağlanabilmektedir.

Soru 8: Şahıs veya firma olarak, trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere, Jandarmadan alınan veya diğer resmî kurumlardan alınan araçlardan satın alabilir miyiz?

Cevap 8: Hem jandarmadan hem de diğer resmî kurumlardan, Şirketimize devredilen araçların, trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere piyasaya satışı yapılmamaktadır. Ancak, jandarma araçlarının trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere piyasaya satışı, sadece Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 9: İhale ile satışa sunulan hurda malzemelerden, vadeli veya kredili olarak hurda malzeme satın almamız mümkün müdür?


Cevap 9: Şirketimizce piyasaya satışı yapılan hurda malzemelerin, teslimattan önce malzeme bedelinin ve diğer ödemelerin peşin olarak ödenmesi esastır. Vadeli veya kredili satışlarımız bulunmamaktadır.

Soru 10: MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ hangi tür lisans ve yetki belgelerine sahiptir?

Cevap 10: Geri dönüşüm konusunda MKE A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğümüz ile Kırıkkale, Aliağa/İzmir ve Seymen/İzmit yerleşkelerinde faaliyet gösteren Şirketimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan mevzuat gereği haiz olunması gereken lisans ve izin belgelerine sahiptir.

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.