@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamDanıştay Psikoloji Mezunlarına ‘Formasyon’ Yolunu KapattıDanıştay Psikoloji Mezunlarına ‘Formasyon’ Yolunu Kapattı. Danıştay'ın ara kararında, itiraz yolu açık olmak kaydıyla ‘‘Psikoloji Bölümü’ mezunları yönünden dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne” ifadeleri kullanıldı.

Kararda “Pedagojik eğitim sertifika programı açılış izni verilen üniversitelerin, ‘Psikoloji Bölümü’ mezunları yönünden dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.


Açıklanan kararda Psikoloji bölümümün ismi geçse de Türk PDR Derneği ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat  kararın tüm bölümleri etkilediğini açıklamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Türk PDR Derneği ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle ; 

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Türk PDR Derneği ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pedagojik Formasyon konusunda Milli Eğitim Bakanlığı esaslarının YÖK tarafından uygulanmadığı, üniversitelerin kapasitelerine bakılmadan; limitsiz, oransız kontenjanlar açıldığı ve hatta birçok fakültede staj için fiziki ortam olanağı olmadığı halde şartlar gözetilmeden, uygunsuz şekilde formasyon kontenjanları açıldığı ortadadır. 700 bine yakın öğretmen MEB’e atama beklerken ve özel okullarda asgari ücrete dahi iş bulamazken yeni işsiz öğretmenler yaratmaya dönük oportünist, plansız bu çalışmayı doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Kaldı ki verilen pedagojik formasyon eğitiminde, öğretmenlik meslek yetkinliğini sağlayacak doğru dürüst ders de bulunmamaktadır. Eğitim Fakültesinde bulunmayan öğretmen branşları için, örneğin; muhasebe, ticaret, sağlık branşlarında ihtiyaç varsa branşa dönük derslerle formasyon açılması gerekirken tüm alanlarda üstelik halen okuyan 200 bine yakın öğrenci, 700 bin mezun atama bekleyen öğretmene rağmen pedagojik formasyon eğitimi açılması kamu yararına da değildir. “Hiçbir şey olamıyorum bari öğretmen olayım.” mantığı doğru değildir. Devletin yeni işsiz öğretmenler yaratması doğru değildir. Eğitim, 7-8 dersle öğretmen yapılarak sunulacak kadar ucuz bir hizmet değildir. Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir.” diye belirtmiştir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının yetkinliği ve yeterliliği yanında Eğitim Bilimleri yetkinlik ve yeterliliğini ve alan mezunlarının haklarını korumakla yükümlü Türk PDR Derneği olarak kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar. Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimidir. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için başlatılmıştır. Sınıf yönetimi ve öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam