@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Avukatlar İçin Sosyal Medya Etiği Rehberi
2016 yılında bir grup avukat tarafından kurulan Avukat Hakları Grubu tarafından "avukatlar için medya etiği rehberi" grubun web sitesi üzerinden yayınlanarak tartışmaya açıldı.
Avukat Hakları Grubunun yayınladığı rehber görsel ve düşünce olarak baroların çok önceden yapması, uygulaması, uygulatması gereken rehber olmasına rağmen gecikmiş bir çalışma olarak görülmektedir.
Bugün "reklam yasakları" ile sınırlandırılmış olan Avukatların kendilerini tanıtımları tartışmaları sürerken iş bulmakta zorlanan hukuk bürolarının, bireysel olarak çalışan hukukçuların bir şekilde kendilerini duyurma ihitiyacı yüzünden "reklam yasağı" sosyal medya aracılığıyla delinmektedir.
Her ne kadar Türkiye Barolar Birliği'nin, reklam yasaklarının güncellenmesi için harekete geçtiği çalışmaları olsa da bu çalışmanın kaplumbağa hızında ilerlediği de bilinmektedir. Teknolojini, bilginin kolay erişiminin, kendini duyurmanın en kolay ve bedava olduğu sosyal medyada bazı avukatların paylaşımları, yaptıkları çalışmalarını yayınlamaları cazibe haline gelmelerini sağlamaktadır.
Gizli reklam yapmanın, Avukatlık Kanunundaki Reklam Yasaklarını adeta delik deşik eden bu çabalar yüzünden, bazı avukatların meslektaşlarını rencide edici, küçük düşürücü paylaşımları da yok değil..
İşte bu aşamada Avukat hakları Grubu, kendi web siteleri olan avukathakları. net sitesinde bu düşünceyle "Avukatlar İçin Sosyal Medya Etiği" rehberi hazırladı.

İşte tartışmaya açılan o rehberden bazı satır başları ;

"Avukatlar;
 • Paylaşımlarında toplum nezdinde mesleğe duyulan güven ve itimat duygusunu zedeleyebilecek davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
 • Sosyal medya vasıtasıyla meslektaşları, müvekkilleri, yargının diğer unsurları ve mesleğin ifası sırasında temas edebilecekleri üçüncü kişilerle iletişime girebileceklerinin farkındalığı ile bu durumun yaratabileceği muhtemel sonuçları dikkate alır ve buna uygun davranırlar. 
 • Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda ırk, dil, etnik köken, inanç, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, yaş, fiziki görünüm ve engellilik konularında ayrımcılığa yönelik mesajlar vermezler.
 • Meslek gereği edindikleri bilgilerin gizli kalması gerektiğini bilerek bu konuda toplum nezdinde mesleğe duyulan güveni zedeleyecek sosyal medya paylaşımlarından kaçınırlar, avukat-müvekkil gizliliğini sağlamakla yükümlü olduklarının farkındadırlar.
 • Coğrafi konum, adres bilgisi veya fotoğraf paylaşımlarının kendileri, müvekkilleri ve meslektaşlarının güvenliğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte olmasından kaçınırlar.
 • Paylaşımlarında özel hayatın gizliliği uyarınca üçüncü kişilere ait görselleri veya bilgileri rızaları olmaksızın paylaşmaz ve etiketlemezler.
 • Sosyal medya kullanımlarında, ticari reklam sayılabilecek paylaşımlardan ve kendilerine iş sağlama amacı taşıyan davranışlardan uzak dururlar. Bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen paylaşım şekilleri ve benzerlerinin iş sağlama ve ticari reklam niteliği taşıdığını bilir ve bu türden paylaşımlar yapmazlar.
 • Meslektaşlarından farklı ve üstün nitelikleri olduğu iddiası içeren “en iyi”, “en başarılı” ve benzeri ifadelerin kullanımı 
 • Toplum tarafından ilgi gören davalara ilişkin, ücretsiz avukatlık hizmeti verildiğine ya da verileceğine dair paylaşımlar
 • Müvekkilleri ya da üçüncü kişiler tarafından sosyal medya üzerinden meslek ve reklam kurallarına aykırı olacak şekilde kendisine yöneltilen övgü, iltifat veya yüceltme anlamı taşıyan paylaşımları mümkün olabildikçe denetler ve kaldırılması için çaba harcarlar.
 • Hukuki konularda bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yaparken bu paylaşımların hukuki danışmanlık mahiyetinde olmamasına ve avukat-müvekkil ilişkisi doğurmamasına dikkat ederler.
 • Paylaşımlarında verdikleri hukuki bilgilerin doğru, güncel ve bağlamına uygun olduğunu kontrol ederler."
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.